Odlomak

 

U različitim granama nauke i tehnike treba mjerenje istih fizikalnih veličina provoditi jedinstvenim postupcima mjerenja i kontrole. Metrologija je nauka o mjerenju (metron – mjerenje, logos – nauka).

Nauka o mjerenju u principu obuhvata:
– principe i metode mjerenja;
– sredstva za izvođenje mjerenja i kontrole.

Potrebni su uslovi kojima se osigurava jedinstvo mjera i mjerenja,tačnost izrade proizvoda i stabilnost i tačnost proizvodnih procesa.Osnovni zadaci metrologije mogu se podijeliti na:
– razvoj generalne teorije mjerenja;
– utvrđivanje jedinica fizikalnih veličina i njihovih sistema;
– razvoj pouzdanih etalona mjernih jedinica metoda i postupaka njihovog čuvanja i reproduktovanja;
– razrada metoda, postupaka, tehnika i sredstava izvođenja mjerenja i kontrole fizikalnih veličina;
– razrada metoda ocjene greške mjerenja, stanja i tačnosti sredstava mjerenja i kontrole;
– razvoj ekspertnih sistema osiguranja potrebne tačnosti mjerenja i kontrole i upravljanja proizvodnim procesima;
– razvoj metoda postizanja jedinstva mjera i mjerenja i realizacija aktivnosti usmjerenih ka povećanju tačnosti, pouzdanosti i proizvodnosti mjerenja i kontrole.

Informacije o proizvodu ili procesu dobivaju se mjerenjem tokom faza izrade proizvoda ili odvijanja procesa. To se može ostvariti različitim metodama i primjenom različitih mjernih sredstava i uređaja.

Danas, najčešći korišćeni program za obradu rezultata mjerenja je Microsoft Excel.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Primjena računara Dragana Tukić
  • Školska godina: 2020
  • Seminarski radovi, Elektrotehnika
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  UNIVERZITET SINGERIJA -Fakultet za računarstvo i informatiku  

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese