Odlomak

Lične zamjenice – Personal Pronouns

Lične zamjenice imaju dva oblika:

a) u prvom padežu: I (ja), you (ti), he- she- it (on-ona-ono) u jednini,
we (mi), you (vi) i they (oni-one-ona) u množini;

b) u četvrtom padežu: me (mene), you (tebe), him- her- it (njega-nju-njega) u jednini, i us (nas),you (vas), them (njih) u množini.
Drugi padež kod ličnih imenica pravi se pomoću prijedloga “of”, treći pomoću “to” i šesti pomoću with s oblikom četvrtog padeža: of me, to me, with me, of you, to you, with you.
Poslije glagola: to tell (kazati), to give (dati), to bring (donijeti), to throw (baciti), to send (poslati), to sell (prodati), to write (pisati), to read (čitati) i još nekih, prijedlog “to” se izostavlja ako dolazi prije objekta, ali ako dolazi poslije objekta prijedlog “to” se ne izostavlja:

I gave him the book (dao sam mu knjigu)
I gave the book to him ( dao sam mu knjigu).
Kod glagola “to say” (reći) prijedlog “to” se mora pisati, bilo da stoji ispred ili iza objekta:
I said nothing to him. (nisam mu ništa rekao)
I said to him nothing. (nisam mu ništa rekao)
Četvrti padež lične zamjenice za prvo lice upotrebljava se umjesto prvog padeža u običnom svakodnevnom engleskom:
Who is there? -Me. (ko je tamo? -Ja)
Who is speaking? – Me (ko govori?)
Četvrti padež lične zamjenice se također upotrebljava umjesto prvog padeža u poređenju iza riječi”than”:
He is taller than me. (viši je od mene)
Zamjenica “it” može se upotrijebiti i kao bezlična zamjenica, koja se ne odnosi ni na lice ni na stvar:
It is a cold day, isn’t it? (hladan je dan, zar ne)
It seems to me that we shall have rain. (izgleda mi da ćemo imati kišu)
Zamjenica “it” se također može upotrijebiti da se uvede subjekat rečenice:
It was not difficult to understand him. (nije bilo teško razumjeti ga)
It is only my brother who is here in time. (samo je moj brat došao na vrijeme)

Zamjenice “we” i “they” se često upotrebljavaju kao neodređene zamjenice i imaju
značenje neodređene zamjenice “one”. U tom slučaju prevode se sa ljudi (uopće). Kad upotrijebimo zamjenicu “we”, uključujemo lice koje govori, a kad upotrijebimo zamjenicu “they”, onda ne uključujemo:
We are not going to ask you to go. (nećemo tražiti od vas da idete)
They say that the accident was inevitable. (kažu da je nesretan slučaj bio neizbježan)
U običnom govoru se u ovakvim slučajevima može upotrijebiti i zamjenica “you”:
You are not supposed to know everything. (ne može se pretpostaviti da sve znate)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari