Odlomak

Neutroni su neutralne čestice, sa periodom poluraspada od 10 minuta, koji pored
ostalog imaju niski magnetni moment, pa ih je nemoguće detektovati neposredno, nego
samo posredno.
Osnovni izvori neutrona na zemlji su nuklearni reaktori i kosmičko zračenje. Primarni
problem je što i u jednom i drugom slučaju neutroni predstavljaju nepoţeljni proizvod
nuklearnih reakcija. U okolini nuklearnog reaktora oni predstavljaju pretnju po zdravlje
operatera, a u okolini niskofonskih detektora oni proizvode šum i onemogućavaju
detekciju linija slabog intenziteta. Zato je neophodno pratiti vrednost fluksa neutrona, da
bi se na odgovarajući način njihov negativan uticaj na okolinu sveo na najmanju meru.
Postoje dva tipa interakcija neutrona sa jezgrima kojima dolazi do jonizacije okolne
materije. Prvi je interakcijom preko neelastičnog rasejanja brzog neutrona sa
naelektrisanim česticama, jezgrima lakših elemenata, vrši se predaja energije neutrona i
dovodi do uzmaka jezgra ili čestice. Takva naelektrisana čestica ili jezgro vrši jonizaciju
okolne sredine normalno na pravac kretanja. Drugi tip interakcije je zahvat termalnog
neutrona od strane atomskog jezgra, pri čemu se dobija sloţeno radioaktivno jezgro, čiji
produkti raspada vrše jonizaciju. Ovaj drugi tip se koristi za detekciju neutrona i to
reakcije tipa (n,).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Hemija

Komentari

Click to access the login or register cheese