Odlomak

Ishrana novorođenčadi i odojčadi, kako u svetu tako i kod nas, još uvek je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Odgovarajuća ishrana i nega potrebni su za detetov optimalni fizički i mentalni razvoj. Pravilna ishrana je jedan od najvažnijih činilaca za održavanje i unapređenje zdravlja. Poštovanje principa pravilne ishrane od najranijeg detinjstva osigurava normalan rast i razvoj dece, obezbeđuje dobro stanje uhranjenosti i pomaže da se steknu odgovarajuće navike, koje u najvećem broju slučajeva ostaju trajne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari