Odlomak

KINEMATIKA

 kinematika (grč. kinema = pokret, gibanje)

– proučava geometriju gibanja ne tražeći uzroke koji su doveli do gibanja

 gibanje – vremenska promjena položaja tijela u prostoru

 temeljni zadatak kinematike je određivanje osnovnih kinematičkih veličina:

• puta s(t)

• brzine v(t)

• ubrzanja a(t)

kao funkcija vremena za svaku točku tijela.

 
kinematika materijalne točke kinematika krutog tijela

– sve točke tijela opisuju isto gibanje
– dimenzije tijela nisu bitne pri analizi gibanja

 položaj tijela: određen koordinatama u odabranom koordinatnom sustavu (tijelo ne može imati istodobno dva položaja),

 putanja, trajektorija, trag kretanja tijela: skup svih točaka kroz koje prolazi tijelo, svakoj točki putanje odgovara drugo vrijeme,

 pomak tijela: razlika konačnog i početnog položaja tijela u
određenom vremenskom intervalu, vektorska veličina,

 prijeđeni put: duljina puta (putanje) koje tijelo pređe u određenom vremenskom razdoblju, skalarna, pozitivna veličina, monotono rastuća funkcija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese