Odlomak

Uvod
Razdvajanje rastresitog cvrstog materijala po velicini komada ili zrna naziva se klasifikacija. Ovom tehnoloskom operacijom rastresiti material se razdvaja na frakcije koje su ogranicene odredjenim granicnim vrednostima komada ili zrna.
Razlikuju se dva osnovna nacina klasifikacije :
• Prosejavanje- mehanicko razdvajanje na sitima
• Hidraulicko razdvajanje – razdvajanje na frakcije koje imaju jednaku brzinu talozenja u vodi ili vazduhu.
Klasifikacija se koristi kao:
• Pomocna operacija – radi pripreme materijala za dalje postupke obrade ili tokove tehnoloskog procesa. U ovom slucaju najrazvijeniji su razni postupci klasifikacije u procesima usitnjavanja.
• Samostalna operacija- radi dobijanja finalnog proizvoda sa potrebnim sastavom po velicini zrna. U ovom slucaju se proces klasifikacije naziva sortiranje( gotov proizvod se razdeli na odgovarajuce grupe- sorte)
Veci deo sirovina, polufabrikanata pa I finalnih proizvoda (npr. Ugalj ,rude , cement, boje,prasina… kao I prehrambeni proizvodi: so, secer, brasno…) pojavljuju se u zrnastom obliku I predstavljaju skup pojedinih zrna (komada) razlicite velicine. Takvi materijali su polidisperzni, dok monodisperzni materijali prakticno I ne postoje u prirodi.
Tehnološke karakteristike i ponašanje materijala u pojedinim tehnološkim operacijama često u većoj meri zavise od sastava po veličini zrna nego od fizičko-hemijskih osobina. Uopšte raspon veličine zrna jednog materijala obično je širi nego što je to povoljno za obradu i upotrebu. Veći udeo sitnijih čestica obično stvara teškoće u smislu obrazovanja prašine, dok s druge strane, veći komadi su ne ekonomični za obradu (sprečavaju odvijanje hemijskih reakcija ili otežavaju pneumatski transport). Sastav po veličini zrna utiče na tvrdoću i gustinu briketa, keramike, betona, a takođe i na brzinu pojedinih reakcija i procesa. Poznavanje funkcije raspodele zrna po veličini igra veliku ulogu prilikom izbora operacija mešanja i razdvajanja (prosejavanje, taloženje, centrifugiranje, flotacija itd.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 31 stranica
  • MEHANICKE I HIDROMEHANICKE OPERACIJE Gordana Petrovic
  • Školska godina: Gordana Petrovic
  • Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Mašinski fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari