Odlomak

Definicija tumora
U širem smislu pojam “tumor” se koristi za oznacˇavanje lokalnog povec´anja volumena tkiva, bez obzira na mehanizam njegovog nastanka. U užem znacˇenju pojam “tumor” ukazuje
na neoplasticˇno bujanje jedne vrste tkiva. Prema modifikovanoj Borstovoj (Borst) definiciji “Tumor je lokalno, atipicˇno, autonomno, neprestano i nesvrsishodno bujanje tkiva”. U
klinicˇkoj patologiji razlikuje se nekoliko vrsta tumora (sinonimi: blastom, neoplazija, neoplazma):
Benigni tumori (tumor benignus)su jasno ogranicˇeni, rastu sporo pri cˇemu potiskuju i komprimiraju okolno tkivo. Nikada ne metastaziraju. Najcˇešc´e su ogranicˇeni kapsulom. Rast
benignih tumora ne dovodi do smrti organizma domac´ina. Maligni tumori (tumor malignus) se karakterišu infiltrativnim (invazivnim) i destruktivnim rastom, pri cˇemu razaraju okolna normalna tkiva. Njeasno su ogranicˇeni prema okolini, a rastu brže od benignih tumora. Po pravilu daju metastaze (metastasis). U slucˇaju da se ne lecˇe, dovode do smrti organizma domac´ina. Semimaligni tumori(zovu se i potencijalno maligni tumori) poseduju sve morfološke karakteristike benignih tumora. Pokazuju sklonost da daju lokalne recidive, što narocˇito dolazi do izražaja posle neadekvatnog primarnog hirurškog lecˇenja (delimicˇno odstranjenje tumora). Iako retko, ovi tumori mogu i da metastaziraju. Recidivi ovih tumora mogu maligno da alterišu, a tada se ponašaju kao i svi maligni tumori. U ovu grupu tumora spadaju mikstni tumor pljuvacˇnih žlezda i ameloblastom.
Prekanceroze su benigne lezije iz kojih mogu nastati maligni tumori. Prema verovatnoc´i nastanka malignog tumora, razlikuju se obligatne prekanceroze koje cˇesto maligno alterišu (morbus Bowen, melanosis circumscripta praeblastomatosa) i fakultativne prekanceroze koje retko maligno alterišu (hronicˇne ulceracije kože, leukoplakia simplex). Intraepitelni karcinom (carcinoma in situ) ima sve karakteristike karcinoma, a nije probio bazalnu membranu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese