Odlomak

U uspešnom razvoju turizma na određenoj destinaciji značajnu ulogu ima efikasno upravljanje marketingom. Da bi se osiguralo maksimalno povećanje koristi od turizma i smanjenje potencijalnih problema za državu, društvo i okruženje kao i za dugoročni interes same turističke privrede, potrebna je intervencija na makro nivou. Država može da se odluči samo za stvaranje klime koja će dovesti do uspešnog rasta turističke privrede, ali može da se opredeli i za aktivnije učešće, možda čak i preuzimanje iloge preduzetnika. U svakom slučaju, država treba da ima organizovani, trajni i fleksibilni pristup planiranju u turizmu sa ciljem optimizacije njegovog doprinosa razvoju društva i privrede.
Turistička destinacija nosivi je element turističkog sistema, s obzirom da je za zadovoljenje turističkih potreba nužno postojanje turistički organizovane i tržišno prepoznatljive ponudbene jedinice, što turistička destinacija po svojojdefiniciji to i jeste. Analizom brpjnih teorijskih rasprava i istraživanja uočeno je da je u njima dosta pažnje posvećeno planiranju razvoja turističke destinacije i procesu upravljanja njime.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese