Odlomak

Kvalitet vazduha je vrlo važan parametar kako za čoveka tako i za čitav živi svet na zemlji. Sprečavanje zagađenja, saniranje već zagađenog vazduha, a time i vraćanje prirodne okoline u njeno izvorno prirodno stanje zahteva niz aktivnosti. Pored odgovarajućih znanja o stanju životne sredine, o emisiji polutanata, emiterima, distribuciji polutanata u atmosferu, njihovim reakcijam i klimatskim uslovima, neophodno je razraditi i odgovarajuću strategiju zaštite. Istraživanje i praćenje kvaliteta vazduha u urbanim i industrijskim područjima je jedan od prvih koraka ka rešenju prisutnog problema aerozagađenja, u cilju zaštite zdravlja i zaštite životne sredine. Uticaj zagađenja vazdušnog omotača planete ima i dalekosežne posledice po promenu klime na Zemlji, pojavu kiselih kiša i oštećenje ozonskog omotača u stratosferi. Najveći broj zemalja , a sa njima i Srbija, započeli su sa neprekidnim monitoringom stanja kvaliteta vazdušnog omotača, procenom nastalih promena i trendova u budućnosti, a sve sa ciljem da se predupredi dalje zagađivanje vazduha i izbegne scenario katastrofe po živi svet naše planete.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese