Odlomak

U ovome Upustvu dat je prikaz rada, pogonskih stanja bloka, upravljanja sa blokovskim postrojenjima, te prikaz ekscesnih situacija koje se javljaju u toku rada bloka instaliranim u TE “Kakanj”. U TE “Kakanj” ukupno je instalirano sedam blokovskih postrojenja i to četiri bloka od po 32 MW koja nisu u funkciji od 2002. godine, te dva blokovska postrojenja od 110 MW i jedan blok od 230 MW instalisane snage. Glavni djelovi blokovskoh postrojenja, upućivanje istih u pogon, rad istih, te utjecaj blokovskih postrojenja na okolinu biti će prestavljen u narednom dijelu ovoga Upustva.

 1. OPIS BLOKOVA SA OSNOVNIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA
 • Opis bloka broj 7. sa tehničkim karakteristikama

Blok 7, snage 230 MW, izrađen je kao etapa Kakanj V u TE “Kakanj”, kao poseban objekt u blizini već postojećeg dijela preduzeća. Uzgradnju bloka 7 napravljen je dio zajedničkih postrojenja za blok 8 – etape Kakanj VI, čija je izgradnja planirana u budućnosti. Pod pojmom zajedničkih postrojenja misli se na pripadajući dimnjak, dopremu uglja, otpremu pepela i šljake. Blok je pušten u pogon 1988. godine, i na njemu je ostvarena proizvodnja od 4.751.038 MWh uz 24.509 sati rada. Nosilac većine projektnih poslova je bio “Energoinvest” Sarajevo, kao i isporučioci velikog dijela opreme. Isporučioci najvećeg dijela opreme su partneri iz bivše Čehoslovačke, koji su nastupali preko firme “Škoda – export” iz Praga.

Glavni dijelovi blokovskog postrojenja su:

 • Kotao,
 • Obilazne stanice (by – pass),
 • Turbina,
 • Generator,
 • Kondenzator,
 • Kondenz – pumpe,
 • Niskotlačna regeneracija,
 • Spremnik napojne vode,
 • Napojne pumpe,
 • Visokotlačna regeneracija,
 • Sistem rashladne vode,
 • Sistem hlađenja na bloku,
 • Hemijska priprema vode,
 • Sistem dopreme uglja,
 • Sistem otpreme šljake i pepela.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 24 stranica
 • Kotlovi Dipl.ing.maš Filip Aždajić
 • Školska godina: 2022
 • Seminarski radovi, Mašinstvo
 • Bosna i Hercegovina,  Kakanj,  UNIVERZITET U SARAJEVU Mašinski fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese