Odlomak

Definicija fluida
Fluidi nemaju kristalnu strukturu
Fluid je materija koja se kontinualno deformiše pod djelovanjem tangencijalnog napona ma kako mali on bio.
Ovu definiciju zadovoljavaju materije u tečnom i gasovitom stanju.
Pri rješavanju većine problema strujanja fluida koristi se koncept kontinuuma (zanemaruje strukturu materije i pretpostavlja da fluid kontinualno ispunjava prostor).
Osnovni modeli fluida:

  • Miran fluid
  • Nestišljiv fluid
  • Idealan fluid
  • Stišljiv fluid
  •  Realan fluid

Fizikalne karakteristike fluida
Gustina fluida definiše se kao masa fluida po jedinici zapremine

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari