Odlomak

Ćelijska membrana je organizovana struktura koja ograničava svaku ćeliju, definiše njen oblik i veličinu.
Ona se sastoji od dva sloja: vanjskog ( prema ekstracelularnom prostoru) i unutrašnjeg ( prema citoplazmi).
Membrana je prisutna na površini ćelije i na njenoj unutrašnjosti gdje ograničava organele. Ove membrane obezbedjuju uslove za održavanje svih životnih procesa i održavanju razlike izmedju unutarćelijske i vanćelijske sredine.
Ćelijska membrana uspostavlja kontakte sa drugim ćelijama i vanćelijskom sredinom i razmenjuje materije sa njima.
Postoje dva osnovna nacina kojima ćelija obavlja razmjenu materija sa okolnom sredinom:
1. Transport malih molekula kroz membranu( kroz kanale u proteinima ili pomoću proteina nosača, koji se ne moze uociti pod mikroskopom.
2. Unošenje i izbacivanje krupnih molekula u čemu sama membrana aktivno učestvuje, sto se moze uočiti pod mikroskopom; procesi se nazivaju endocitoza i egzocitoza.
Transport materija kroz membranu može biti pasivan i aktivan.
Pri pasivnom transportu materije se krecu kroz membranu zahvaljujući razlici u koncetraciji sa jedne i druhe strane membrane, odnosno iz sredine sa vecom u sredinu sa manjom koncetracijom pri čemu se energija ne troši.
Oblice pasivnog transporta su:
1. Difuzija i
2. Olakšana difuzija
3. Osmoza.

Osmoza

Pošto je ćelijska membrana polupropustiljiva u odredjenim slučajevima može doci do razlike u osmolarnosti izmedju ekstra i intracelularnog prostora.
Kada se to dogodi dolazi do kretanja vode sa mesta manje osmolarnosti, do mesta veće osmolarnosti kroz ćelijsku membranu. Hiperosmolarnost u unutrašnjosti ćelije dovodi do ulaska vode u ćeliju ( kroz pomunute proteinske kanale), ćelija bubri, u krajnem slučaju moze doći do njenog pucanja. Ukoliko je osmolarnost veća spolja onda voda napusta ćeliju i ona se smežura. Ovaj proces kretanja vode ( kao rastvarača) naziva se osmoza.
Osmoza predstvalja difuziju molekula rastvarača kroz polupropustljivu membranu koja propušta molekule rastvarača, ali ne i čestice rastvorene supstance, dolazi do difuzije rastvarača kroz membranu tj. molekuli rastvarača prolaze kroz membranu kako bi se izjednačile sa obe strane membrane. Molekuli rastvarača se kreću iz sredine sa manjom koncetracijom u sredinu sa većom koncetracijom rastvorenih supstanci. Predstavlja vrstu pasivnog transporta.
Pri difuziji molekula rastvarača kroz membranu dolazi do porasta nivoa tečnosti na jednoj strani membrane i smanjenja tečnosti na drugom nivou. Porast nivoa tečnosti na jednoj strani stvara hidrostatički pritisak koji se suprostavlja osmozi tj. osmotskom pritisku koji deluje na membranu. Kada se ova dva pritiska izjednace doći će do upostave ravnoteže i proces difuzije će se završiti tj. neće vise doći do podizanja nivoa tečnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Biologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Medicina
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  Univerzitet 'Bijeljina'  

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese