Odlomak

 

U procesu upravljanja turizmom se na svim nivoima dešavaju duboke promene koje su podstaknute posledicama masovnog razvoja turizma i dostignutog obima turističkog prometa i ostvarene potrošnje.

Turizam tako postaje privlačan za sve veći broj država, regija i mesta. S druge strane, razvijena turistička odredišta su suočena sa problemom usklađivanja odnosa između brojnih učesnika u razvoju turizma.

Utvrđivanje ciljeva razvoja turizma, prvenstveno na nacionalnom nivou, je jedno od ključnih pitanja u okviru planiranja i celokupnog procesa upravljanja razvojem turizma. Važnost ciljeva razvoja je posebno naglašena potrebom za usklađivanjem odnosa između svih učesnika (stejkholdera) u zadovoljavanju potreba turista i, u krajnjoj liniji, u razvoju turizma.

Kako bi svi stejkholderi funkcionisali zajedno, neophodno je postojanje institucionalizovanog okvira koji definišu, pre svega, država i njeni organi. Prioritetni ciljevi razvoja turizma mogu biti veoma brojni, raznovrsni i konfliktni.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 29 stranica
  • Menadžment turističkih destinacija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Turizam/Ugostiteljstvo
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Skripte

Komentari