Odlomak

Proizvođači proizvoda danas sve češće svoj posao definišu kao pružanje usluga. Personalne veze između onoga ko nudi i kupaca su trajnije od lojalnosti proizvodu ili marki.

Usluga je svaka radnja koju jedna strana može ponuditi drugoj. Obično je neopipljiva i ne rezultira vlasništvom bilo čega. Njena proizvodnja može i ne mora biti vezana za fizički proizvod. Ona uključuje delo,izvođenje ili napor koji se ne mogu fizički posedovati

S obzirom da je usluga za razliku od materijalnog proizvoda neopipljiva i prolazna, marketing usluga ima mnogo teži zadatak od onog koji ima u slučaju marketinga proizvoda.

Od završetka Drugog svetskog rata pa do danas, kao rezultat raznih okolnosti (rast životnog standarda, jačanje konkurentske borbe za tržišni udeo,razvoj industrije u zemljama), značaj usluga sve više raste.

Najznačajnije okolnosti koje doprinose jačanju sfere usluga su:

 • smanjenje državne regulative u sferi usluga,
 • privatizacija,
 • kompjuterizacija i tehnološke inovacije,
 • razvoj franchisinga,
 • ekspanzija lizinga i poslovna iznajmljivanja,
 • pojava proizvođača kao ponuđača usluga,

Nova uslužna ekonomija karakteriše se u:

 • povećanom i povezanom asortimanu paketa roba i usluga,
 • eksternalizaciji, korišćenju mreže, kroz međusobno povezivanje,
 • vertikalnoj dezintegraciji, mala preduzeća i velike transnacionalne korporacije,
 • fleksibilnom načinu proizvodnje.

Nova ekonomija usluga ne utiče samo na obim i sastav trgovine između zemalja, već i na inostrani sektor ekonomije, a to omogućava njihovo praćenje i njihov doprinos promenama u ekonomiji.[1]

[1] Stojanović, V. (2018). Marketing usluga. Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 14 stranica
 • Menadžment i marketing usluga Dr. Aleksandar Dejanović
 • Školska godina: 2021
 • Seminarski radovi, Menadžment
 • Srbija,  Beograd,  --- Srbija | Beograd ---   Visoka škola modernog biznisa

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese