Odlomak

Strategijski menadžment, između ostalog, možemo definisati kao proces izvođenja planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole svih organizacijskih resursa sa namerom dostizanja postavljenih ciljeva  preduzeća. Činioci okruženja kao npr. globalizacija tržišta, sve brži naučno-tehnološki razvoj i kompleksnost u velikoj meri otežavaju proces planiranja poslovanja preduzeća. Sve je više nepoznanica pri opredeljivanju budućih pravaca razvoja preduzeća.

Kao posledica opisanih teškoća menadžera, razvilo se strateško planiranje koje se bavi povezivanjem preduzeća i okruženja. Sadržaj razvoja strateškog palniranja usmeren je ka oblikovanju metoda i tehnika analiziranja i praćenja sve kompleksnijeg okruženja. Kao sastavni deo strateškog palniranja je u savremenom menadžmentu sve više u središtu razmišljanje o oblikovanju vizije i misije preuzeća. Zadaci menadžera sadašnjosti su: postavljenje i oblikovanje višegodišnjih prognoza poslovanja i dugogodišnja projekcija razvoja preduzeća.

Menadžment je kontinualan proces kojim se pokreće i usmerava poslovna aktivnost radi ostvarenja ciljeva poslovanja. Rezultat procesa upravljanja je upravljačka odluka i njeno sprovođenje u poslovnoj aktivnosti. Strategijski menadžment je koncept koji uključuje kako strategijsko planiranje tako i strategijsku akciju u situaciji kad se sredina brzo menja i rastu njeni otpori. Strategisjki menadžment je način da se smanje, ako ne i eliminišu potpuno, otpori promenama koje sprečavaju produbljenje jaza između potencijala preduzeća i zahteva sredine.

U savremenim uslovima poslovanja da bi preduzeće opstalo na tržištu raslo i razvijalo se, neprestano mora da vodi bitku sa konkurencijom. Njegova jedina alternativa jeste biti konkurentan. Kriterijum uspešnosti rada menadžmenta nije u stvaranju uspešnog preduzeća, već preduzeća koje je bolje od konkurentskog. U tom nastojanju menadžment u strategijskom upravljanju preduzećem koristi brojne tehnike i strategijske alate koji mu pomažu u ostvarenju svojih ciljeva.

Uz pomoć strateškog plana verifikuje se stanje u kome se nakon periodičnog vremena, nalazi sistem preduzeća za koji je donešena odluka. Pri tome se ispituje veza tekućih i planiranih strategija, razmatraju se i druge strategije, njihov nedostatak u oblastima koje su od značaja za planirani razvoj preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari