Odlomak

Сагледавајући однос деце према родитељима и обратно, можемо уочити
ауторитарне и демократске ставове, ово су ставови родитеља према деци са аспекта
поделе власти. Ауторитарни ставови потичу из патријархалних породица, у којој можемо
приметити да је глава породице Подела послова је таква да истиче доминацију
мужа(мушкарца) и подчињеност жене, док се на децу посматра са ставом да су деца у
потпуној власти родитеља. Ауторитарни став је став који негативно утиче на развој
личности код деце јер прикрива здрава родитељска осећања и децу отуђује од здравог
односа који је потребно неговати. Овакви ставови са собом носе одређена дубоко усађена
уверења тако да се деца плаше родитеља и из страха према њима им се покоравају.
Демократски ставови представљају продукт савременог друштва којем се тежи, и у коме
се постиже правна и економска једнакост брачних партнера. Огледа се у поштовању
дететове личности и равноправности међу свим члановима породице. Овакви ставови
утичу позитивно на развој дечије личности и пружа детету средину у којој може испољити
све своје потенцијале. Разликујемо и ставове родитеља са аспекта љубави: топао став који
се огледа у истинској, родитељској љубави, дете код родитеља наилази на разумевање
свих потреба(детету се указује поверење, има апсолутну подршку). Хладан став је
супротан топлом, дете често наилази на осуде и не пружа му се подршка и разумевање.
Овакав став изражава се кроз незаинтересованост или индиферентан однос родитеља.

СТАВОВИ РОДИТЕЉА У ВЕЛИКОЈ МЕРИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ДЕТЕТОВЕ ЛИЧНОСТИ


Први сусрети деце са животом који их окружује нужно су повезани са њиховим
родитељима(старатељима). Ставови које деца граде граде стичу се првенствено
посматрањем породице и средине у којој најчешће борави. Учење по моделу је оно што
деци највише прија, и на тај начин они усвајају сва искуства кроз која пролазе. Ставови
родитеља на њиховом путу ка одрастању у великој мери утичу на личност која се гради од
самог рођења. Многи родитељи несвесни да их деца посматрају труде се да негују
одређене вредности које сами лично не поседују, тада дете ће најчешће изабрати модел понашања које има прилику да посматра и у тим случајевима често долази до обостраног
незадовољства. Ауторитарни ставови код родитеља утиче да дете најчешће усваја исте
ставове и њих касније у одраслом добу прихвата као део себе те га често примењује у
односу са друштвом и околином која га окружује. Оваквим ставом према деци привидно
се решавају изазови у одрастању, оно не само да буди страх у деци, оно вуче трајне
последице које децу претварају у несигурне личности. Супротно њему, демократски став
пружа једну свестраност која се труди истакнути дететову индивидуалност без обзира на
околину која га окружује. Родстицај и подрша је деци једна од најпотребнијих елемената
како би се развили у зрдаве и способне личности. Изградити став је процес који дете
усваја од рођења, и уколико се родитељи поставе према детету са ставом апсолутног
разумевања за све аспекте његовог развоја, тада дете има прилику да изгради здраве
ставове који ће касније у великој мери утицати на његов живот. Стварајући здраве
личности које одрастају у породици окружене подршком стварамо генерације које ће бити
способне да унапређују себе и своју околину. Дететово срећно детињство и младост
зависе увеликој мери од тога да ли ће се дете развијати окружено љубављу где је темељ
постављен на здравим основама. Срећно и успешно одрастање детета у одраслу зрелу и
способну личност зависи од тога какви су му родитељи-старатељи и какви су односи међу
њима и осталим члановима породице.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Komentari