Odlomak

Akutni srčani zastoj (cardiac arrest) predstavlja nagao i neočekivani prestanak rada srca koji dovodi do zastoja u cirkulaciji zbog čega mozak ne dobija dovoljnu količinu krvi koja mu je neophodna da bi se održao u životu (50ml/min/100g moždanog tkiva). Etiologija: prethodna srčana oboljenja (82.4%); nesrčane interne bolesti bolesti (8.6%): bolesti pluća i cerebrovaskularne bolesti, maligna oboljenja, GIT, DM, epilepsija; nesrčane eksterne bolesti (9%): trauma, davljenje, asfiksija, udar groma struje. 4H i 4T …

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 63 stranica
  • Urgentna medicina -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Medicina
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Medicinski fakultet  

Više u Skripte

Komentari