Odlomak

Овај документ под насловом Форма и садржај судентских стручних радова наведен је као Прилог 1 у документу Упутства за израду студентских стручних радова, те га треба користити заједно са тим документом. Препоручује се студентима да пре приступања изради семинарских и завршних радова добро проуче оба документа.

Како најбоље искористити овај документ? Tако што ће се при техничком уобличавању семинарских и завршних радова у највећој могућој мери овај документ користити као матрица (темплејт) у програму Microsoft Office Word.

Студент преузима фајл под називом Forma i sadrzaj studentskih strucnih radova .docx са из директоријума који му назначи предметни наставник или ментор. Тај фајл студент преименује у фајл који је препознатљив у погледу врсте рада и аутора, на пример у Zavrsni rad Milica Jovanovic.docx, те затим тај фајл користи за даљи рад .

У даљој изради стручног рада треба задржати сва подешавања и стилове који су дати у почетном документу, те уносом одговарајућег текста, мењањем наслова поглавља, потпоглавља и тачака и другим изменама у самом тексту стручног рада, технички уобличавати рад. Препоручује се да се током израде рада укључи опција ¶ у менију Home како не би дошло до нехотичног мењања подешавања и стилова у основном документу.

Плавом бојом у тексту овог документа означени су делови текста који упућују на ближа објашњења за израду појединих делова рада или на препоручено коришћење наредби из програма Microsoft Office Word.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Komentari