Odlomak

Уситњавање представља једну од најчешће примењиваних операција у хемијској индустрији.

Основни разлог је повећање укупне површине полазног чврстог материјала што је у вези са ефикаснијим извођењем процеса. Растварање чврстих материјала дешава се брже када се уситни, а што је опет резултат повећања контактне површине између чврсте фазе и течности.

Материјал се ситни и зато да би био погоднији за транспорт или да би му се дао тражени трговачки облик.

Операција ситњења је због великог утрошка енергије врло скупа, па се ситњење врши поступно, у неколико ступњева. После сваког ступња ситњења, врши се класирање како би се одвојили комади задовољавајућих димензија и исти не би излагали даљем дејству силе и тако не би трошила непотребна енергија.

СИТЊЕЊЕ

Ситњењем се мења величина честице материјала.Употреба ове операције долази од потребе да се повећа површина материјала који се обрађује.Наиме,смањивањем димензија честица материјала повећава се површина омотача која доприноси интензивирању других технолошких операција (загревање,сушење,влажење).Ситњење се класификује на бази еквивалентног пречника (крупноће) честица (комада) сировине која се обрађује:

1.Грубо дробљење је грубо ситњење где су комади(честице) сировине већи од 250mm.

2.Средње дробљење је средње ситњење где су комади (честице) сировине еквивалентни пречнику од 50mm до 250mm.

3.Млевење је фино ситњење где су комадићи (честице) сировине еквивалентни пречнику од 20mm до 50mm.

4.Фино млевење је најфиније стињење где су комадићи (честице) сировине еквивалентног пречника мањег од 20mm.

Ситње може бити суво и мокро.Степен ситњења је n(sit)=D/dгде је:

 • D-еквивалентни пречник улазног комада материјала
 • d-еквивалентни пречник излазног комада материјала

Према начину напрезања материјала дефинишу се основни начини ситњења материја:

 • ситњење притиском
 • ситњење ударањем
 • ситњење истезањем (гњечењем,ваљањем)
 • ситњење смицањем
No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 13 stranica
 • Industrijski objekti i postrojenja Leposava Filipovic Petrovic
 • Školska godina: 2017
 • Seminarski radovi, Ostalo
 • Srbija,  Šabac,  Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Komentari