Odlomak

Korupcija je izuzetno stara društvena pojava. Kao pojava, ona ima svoje šire i uže značenje. Pod širim značenjem podrazumijeva se društveni aspekt tretiranja pojava, dok svojim užim značenjem obuhvata krivično – pravni aspekt.

Korupcija je prisutna kao globalni fenomen, ali je naročito prisutna u zemljama u poslijeratnom periodu, kao i u zemljama u tranziciji. Tranzicijski procesi, privatizacija i sam proces stvaranja države na potpuno novim osnovama, pogoduju širenju korupcije na svim nivoima i u svim oblastima društvenog života. Korupcija je pojave koja ima multiplikativni negativni efekat na privredu jedne zemlje. Naime ona utiče na nepovjerenje stanovništva u rad državnog sektora, pad kako domaćih, tako i stranih investicija, povećanje siromaštva, i pad životnog standarda .

Korupcija je pojava koja ima multiplikativni negativni efekat na privredu jedne zemlje. Naime ona utiče na nepovjerenje stanovništva u rad državnog sektora, pad kako domaćih, tako i stranih investicija, povećanje siromaštva, i pad životnog standarda. Zbog posledica koje korupcija izaziva ona postaje nepodnošljiva smetnja u razvitku medjunarodnih ekonomskih odnosa i vrlo negativno utiče na privredni rast i razvoj jednog društva.

Izvjestan nivo korupcije je neminovnsot u svakom društvu i ona se ne može potpuno likvidirati, ali je moguće suzbijati je i smanjiti njen nivo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari