Odlomak

Informacioni sistem definiše se kao “određeni skup metoda, procesa i operacija za prikupljanje, čuvanje, obradu, prenošenje i distribuciju podataka u okviru jedne organizacije, uključujući  i opremu koja se u te svrhe koristi i ljude koji se tim aktivnostima bave”.[1]

Tokom vremena i razvitkom informacionih sistema, njihov značaj je sve veći  a njihova integracija u svakodnevni život je nesporna. U današnjem digitalnom dobu ne postoji ni pojedinac a ni organizacija ili preduzeće koja ne koristi informacioni sistem na dnevnom nivou.
“Informacioni sistemi su ubrzali obavljanje svakodnevnih aktivnosti, izmenili načine ponude I potražnje proizvoda na tržištu, kao i načine i shvatanje rada”.[2]

Značaj informacionih sistema ogleda se u poboljšanju efikasnosti i produktivnosti, povezuje ljude na globalnom niovu, preduzećima i organizacijama pruža sredstva kojima brže i delotvornije završavaju svoje zadatke, čuvaju I obrađuju podatke, itd..

Obzirom na brzo razvijanje informacionih sistema, njihovu integraciju u svakodnevni život i činjenicu da čuvaju razne (lične) podatke, postavlja se izazov ne samo u očuvanju integriteta, dostupnosti i poverljivosti podataka već I da se kroz pravne okvire obezbedi zaštita informacionih sistema. “Zbog brzog tehnološkog razvoja i globalizacije pojavili su se novi izazovi u zaštiti podataka o ličnosti. Obim prikupljanja i razmene podataka o ličnosti značajno se povećao. Tehnologija omogućava kako privatnim društvima, tako i organima vlasti da koriste podatke o ličnosti u do sada nezabeleženom obimu za potrebe obavljanja svojih poslova”.[3]

U eri ubrzanog tehnološkog razvoja, informacioni sistemi postaju neophodna infrastruktura koja pokreće mnoge aspekte našeg društva. Od sistema za elektronsko poslovanje do mreža za povezivanje ljudi širom sveta, ovi kompleksni sistemi olakšavaju život, ali istovremeno postavljaju izazove u vezi sa pitanjem bezbednosti podataka i privatnosti.

Pravni aspekt informacionih sistema postaje sve značajniji, jer zakoni i regulative igraju ključnu ulogu u zaštiti prava pojedinaca, organizacija i društva u celini. Ovaj pravni okvir ne samo da određuje način na koji se informacije prikupljaju, obrađuju i čuvaju, već i postavlja standarde za odgovornost u slučaju bezbednosnih incidenata ili zloupotreba podataka.

Informacioni sistemi često prolaze neprimećeno u svakodnevnom životu, ali njihov doprinos je nenadmašan. Oni omogućavaju efikasnije komunikacije, olakšavaju poslovne transakcije, čine dostupnim obrazovne resurse širom sveta, i pružaju platforme za inovacije. Bilo da koristimo pametne telefone, pristupamo internetu ili koristimo elektronske servise, informacioni sistemi su ti koji omogućavaju ovu povezanost i funkcionalnost.

Važnost informacionih sistema postaje naročito očigledna kada razmatramo njihov uticaj na ekonomski razvoj, obrazovanje, zdravstvo i druge ključne sektore društva. Međutim, sa ovom važnošću dolazi i potreba za pažljivom zaštitom tih sistema od različitih pretnji.

Uprkos svim prednostima, informacioni sistemi nose i određene rizike, uključujući sajber kriminal, povrede privatnosti i gubitak poverljivih informacija. Pravni aspekt informacionih sistema postaje ključan mehanizam za uspostavljanje ravnoteže između inovacija i zaštite, obezbeđujući da tehnološki napredak bude u skladu sa pravima i interesima svih aktera. Kroz ovaj rad razmotrićemo rizike i pretnje informacionih sistema ali i kako se u pozitivnom pravu ostvaruje zaštita informacionih sistema ne samo na nacionalnom planu već i na međunarodnom.


Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Informacione tehnologije

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari