Odlomak

Subjekti prava mogu biti sva fizička lica koja neposredno ili posredno učestvuju u proizvodnji ili razmjeni dobara, ili koriste ili uživaju neka ekonomska dobra, vrše određene radnje, materijalne ili intelektualne prirode. Subjekti prava mogu biti i posebne organizacije i udruženja više fizičkih lica koja se organizuju radi vršenja neke djelatnosti ili ostvarivanja nekih zajedničkih ciljeva. Subjekti prava su sva fizička lica – pojedinci, kao i pravna lica a to su organizacije – udruženja pojedinaca koja obavljaju određene djelatnosti saglasne pravu i moralu. Da bi bili subjekti prava i fizička i pravna lica moraju imati pravnu sposobnost.

Fizičko lice ili osoba je izraz koji u pravu označava individualno, samostalno ljudsko biće. U pravnoj nauci, fizičko lice je samosvjesno ljudsko biće podložno fizičkim zakonima. Dakle, ljudi postaju fizički subjekti samim svojim rođenjem i takvi ostaju do svoje smrti. Pod fizičkim licima u pravu podrazumjevaju se ljudi koji rođenjem postaju pravni subjekti i kao takvi ostaju sve do smrti. Pored toga u pravu je zaštićeno i začeto dijete koje još nije rođeno u pogledu prava nasljeđivanja pod uslovom da se rodi živo i u ljudskom obliku. U određenim situacijama postoji pravni interes da se pojedina fizička lica koja su nestala proglase umrlim. Ovakva rješenja o proglašenju nestalog lica za umrlo, sadrži samo predpostavku o smrti umrlog i proizvodi svoje dejstvo dok se ne dokaže suprotno. Istorijski posmatrano, svi ljudi, odnosno sva fizička lica, nisu uvijek bila subjekti u pravu. Zavisno od toga kakvi su društveno-ekonomski odnosi vladali u određenim periodima, tj. zavisno od toga ko se iz društveno-ekonomskog odnosa mogao pojaviti kao vlasnik, odnosno ko je mogao prenositi na drugog svojinska ovlašženja, priznavao se pravni subjektivitet određenim kategorijama fizičkih lica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Krivično pravo -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese