Odlomak

Zakon je opšti pravni akt države koji u unaprijed utvrđenom zakonodavnom postupku donosi Narodna skupština. Zakon je, poslije Ustava, najviši pravni akt u pravnom sistemu Republike Srpske. To je akt koji u strukturi pravnih akata jedini ima osnov u Ustavu, a osnov je za donošenje svih drugih akata niže pravne snage (podzakonskih akata). Zakonom se uređuju društveni odnosi u svim oblastima života. Zakonom se društvena pravila pretvaraju u pravne norme, koje su obavezujuće za sve građane.

Zakon može da predloži: svaki narodni poslanik, Vlada, najmanje 3000 birača. Narodna skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti odluku donese nakon prethodnog izjašnjavanja građana na referendumu.Prijedlog zakona se sastoji iz dva dijela–teksta prijedloga i obrazloženja. Zakon se predlaže u obliku u kome se donosi. Prijedlog zakona može podnijeti svaki poslanik, odnosno delegat, komisije doma, zajedničke komisije domova, domovi, kao i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, u okviru svojih nadležnosti. Parlament RS sastoji se iz dva doma: Narodne skupštine i Vijeća naroda. Nije nužno potrebno da svaki zakon koji usvoji Narodna skupština bude i na dnevnom redu Vijeća naroda. Naime, kada Narodna skupština donese zakon, dostavlja ga Vijeću naroda. Ako Vijeće naroda ne pokrene postupak „zaštite vitalnog nacionalnog interesa“, zakon će stupiti na snagu i bez odluke Vijeća naroda.

Procedura ostvarivanja zakonodavne uloge PSBiH propisana je Poslovnikom Predstavničkog doma i Poslovnikom Doma naroda PSBiH. Poslovnicima je propisano da se zakoni dostavljeni u Parlamentarnu skupštinu BiH mogu razmatrati u osnovnom, skraćenom ili hitnom zakonodavnom postupku. Proceduralno, osnovni i skraćeni zakonodavni postupak se ne razlikuju, osim što su u skraćenom zakonodavnom postupku rokovi skraćeni na pola u odnosu na osnovni zakonodavni postupak. S druge strane, hitni postupak primjenjuje se samo kada se radi o prijedlogu zakona visokog stepena hitnosti, odnosno o prijedlogu zakona definiranom na tako jednostavan način da se samo može usvojiti ili odbaciti. Ako se razmatra po hitnom postupku, prijedlog zakona ne razmatraju komisije domova, te ne postoji mogućnost amandmanskog djelovanja na tekst prijedloga zakona. Zakone i druge akte dostavljene Parlamentarnoj skupštini BiH, u pravilu, prvo razmatra Predstavnički dom. Međutim, na prijedlog Kolegija Doma naroda, zakone i druge akte može prvo razmatrati i Dom naroda. Takođe, zakonodavna procedura može se odvijati i uporedo u oba doma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Pravno normiranje Rajko Kličković
  • Školska godina: 2021
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese