Odlomak

RAD U LABORATORIJI
PRIBOR, APARATURE I OSNOVNE TEHNIKE
Svaka hemijska laboratorija je opremljena karakterističnim priborom i aparatima po kojima se prepoznaje i bez kojih se osnovne funkcije laboratorije ne mogu ispuniti. Hemijska
laboratorija za Kvalitet vode može se prepoznati po specifičnom priboru koji će ovde biti pobrojan i opisan sa ciljem da se što pravilnije koristi.

 

 

 

 
Boce za destilovanu vodu
Osnovni tipovi boca za destilovanu vodu su prikazani na slici I-1. Vrlo pogodan oblik ima staklena tzv. špric boca (a) koja kroz gumeni čep ima provučene dve staklene cevčice od kojih
kraća predstavlja duvaljku, a druga, duža, predstavlja izlaznu cevčicu za doziranje destilovane vode. Druga dva tipa (b i c) su plastične boce koje omogućavaju doziranje destilovane vode
pritiskanjem zidova boca. Staklena boca ima prednost jer omogućuje zagrevanje destilovane vode u boci bez preručivanja u drugi sud

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese