Odlomak

Pojam projektovanja je definisan i vodi poreklo od latinske reči “projectus”, što znači plan, nacrt, predlog, skica ili namera. Projektant je prema tome inženjer koji izrađuje planove ili nacrte.
Projekti u oblasti mašinstva se međusobno veoma razlikuju, s’obzirom da je mašinstvo najšira i najraznovrsnija grana tehnike. Sadržaj i forma svakog mašinsko tehnološkog projekta bi trebalo da bude približno ista, tj. da sadrži sve neophodne elemente, da bi projekat bio kompletan.
Svaki projekat tehnološkog sistema ima svoje specifičnosti. U zavisnosti od vrste instalacija i postrojenja, projekti u nekim svojim delovima mogu imati određene sličnosti. To se odnosi na opšte i tehničke uslove, koji moraju biti sastavni deo svakog glavnog tehnološko mašinskog projekta.
Informatička revolucija je zahvatila i naše prostore i donela mnoge novine u svim oblastima života i rada. Projektovanje tehnoloških sistema i postrojenja uz korišćenje CAD tehnologija je doživelo veliki razvoj u zapadnim zemljama, a sve više se primenjuje i na našim prostorima. Tako PC računari uspešno zamenjuju oprobane metode u izradi projekata tehnoloških sistema.
Cilj projektovanja

Cilj projektovanja je:

1. Povećanje obima proizvodnje.
2. Rekonstrukcija postojećih tehnoloških sistema.
3. Izgradnja novih tehnoloških sistema.

Projektovanje je prva i osnovna etapa investicione izgradnje, kojom se obezbeđuje izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih tehnoloških sistema.
Izgradnja investicionih objekata

Izgradnja i rekonstrukcija objekata je regulisana Zakonom, prema “Službenom listu RS”, br. 44/95, br. 24/96, i 28/96, i br. 16/97…… Obaveza projektanata i ostalih učesnika u izgradnji je da prate zakonske propise i dopune, koje donose određene tehničke novine.
-Pod objektom, podrazumeva se sam građevinski objekat ili objekat sa ugrađenim instalacijama, postrojenjima i opremom, koji služi nameni objekta i obezbeđuje funkcionalnost predviđenu investicionim programom.
-Pod izgradnjom objekta podrazumeva se izvođenje građevinskih i zanatskih radova, ugradnja i montaža postrojenja i opreme.
-Investicioni program je elaboart kojim se analiziraju ekonomski, tehnički i drugi uslovi za izgradnju investicionog objekta i opravdanost izgradnje tog objekta.
-Tehnička dokumentacija sadrži: odgovarajuće glavne projekte (arhitektonsko-građevinski, tehnološkio mašinski, elektro-instalacija i dr. )

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari