Odlomak

Nedovoljno napora je uloženo da se objasni fenomen nasilja, kako od strane međunarodnih organizacija, tako i od strane domaćih institucija, čiji je zadatak između ostalog i bavljenje ovom problematikom. Na međunarodnom nivou prvi pomak je napravljen donošenjem Deklaracije o otklanjanju nasilja nad djecom, koji je ujedno i prvi međunarodni instrument ljudskih prava, koji se isključivo i eksplicitno bavi pitanjem nasilja.

Na domaćem planu, taj problem je dugo bio u okviru porodice, te je smatrano da je nasilje nad djecom isključivo problem porodice, kao osnovne društvene ćelije, i da ga treba rješavati samo i isključivo u okviru porodice. Nasilje nad djecom je poseban društveni fenomen. Djeca ga doživljavaju bez obzira na nacionalnu, rasnu, vjersku ili neku drugu pripadnost, ekonomski status i sl.

Često se dešava da djeca, koja je subjekt koji je izložen raznim vidovima nasilja bude u jednom od navedenih stanja a za prave uzroke nije svjesno, odnosno, pravi uzroci su mu nepoznati. Svima nam je poznata činjenica da je još uvijek prisutan stepen neravnopravnosti među članovima porodice ali nam je, takođe, poznato da se to stanje neprestano mijenja ka ravnopravnosti, kroz različite vidove evolutivnih promjena sa različitim intenzitetom. Iako je neravnopravnost izuzetno karakterističan problem u postojećem društvu, još uvijek se nije razvio mehanizam za uočavanje nasilničkog ponašanja, kao i potrebne mjere kojim bi se to ponašanje umanjilo.

Međutim, treba naglasiti da je ipak napravljen izvjesni korak ka poštivanju prava djece a kao dokaz takve trvdnje je i činjenica da je trenutno u svijetu prisutno nekoliko organizacija, koje se bave eksplicitno problemom nasilja nad djecom i posljedicama koje nastaju kao rezultat takvog nasilja.

Poznate međunarodne organizacije kao što su: Ujedinjene nacije, Helsinški parlament građana i sl. organizacije imaju zadatak direktnog učešća u procesu zaštite djece od nasilja, te nude čitav niz programa pomoći žrtvama nasilja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Socijalna psihologija Aleksandar
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Psihologija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Filozofski fakultet  

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese