Odlomak

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvena informacija, donošenje odluka i korištenje finansijskih izvještaja

Računovodstvo kao informacioni sistem

Računovodstvo je informacioni sistem koji vrednuje, obradjuje i prenosi finansijske podatke o nekom preduzeću. Preduzeće je svaki trgovački privredni ili poslovni subjekt u javnom ili privatnom sektoru privredjivanja.
Komitet za medjunarodne računovodstvene standarde navodi da računovodstvo pruža vitalne usluge dajući finansijske podatke o nekom preduzeću koji su korisni širokom krugu korisnika pri donošenju poslovnih odluka.
Poslovni ciljevi i aktivnosti

Poslovanje je aktivnost privredne jedinice čiji je cilj prodaja roba i usluga kupcima po cijenama koje će obezbjediti adekvatan povrat vlasnicima privredne jedinice.
Ciljevi poslovnih jedinica:
1) Profitabilnost – je potreba da se zaradi zadovoljavajući profit kako bi se
privukao i zadržao investicioni kapital.
2) Likvidnost – posjedovanje dovoljno raspoloživih finansijakih sredstava da se isplate dospjela dugovanja.

Sve aktivnosti u preduzeću dijelimo na finansijske, investicione i operativne.
a) Finansijske aktivnosti – uključuju dobijanje kapitala od vlasnika ili od kreditora kao što su banke, radi otpočinjanja ili nastavka redovnog poslovanja. Ove aktivnosti uključuju i vraćanje duga kreditorima i isplatu dobitka vlasnicima.
b) Investicione aktivnosti – obuhvataju kupovinu zemlje, zgrada, opreme i drugih resursa koji su potrebni za redovno poslovanje kao i prodaju tih resursa kada oni više nisu potrebni.
c) Operativne aktivnosti – obuhvataju redovno poslovanje tj prodaju roba i usluga te zapošljavanje menadžera i radnika, kupovinu i proizvodnju roba i usluga i plačanje poreza državi.

Upravljačko računovodstvo – omogućuje internoj upravi koja je zadužena za ostvarivanje ciljeva profitabilnosti i likvidnosti preduzeća, podatke o finansijskim, investicionim i operativnim aktivnostima.
Finansijsko računovodstvo – generiše izvještaje i daje ih vanjskim donosiocima odluka kako bi oni mogli procjeniti da li je neko preduzeće postiglo zacrtane poslovne ciljeve.

Obrada računovodstvene informacije

Knjigovodstvo je proces bilježenja finansijskih transakcija i vodjenja finansijske evidencije. Računovodstvo podrazumjeva oblikovanje informacionog sistema koji treba da zadovolji njegove korisnike. Glavni ciljevi računovodstva su: analiza, tumačenje i upotreba informacija.
Računovodstveni informacioni sistem je podsistem upravljačkog informacionog sistema. On je najvažniji podsistem jer igra glavnu ulogu u upravljanju i protoku ekonomskih podataka do svih segmenata poslovanja kao i do zainteresovanih strana izvan datog poslovanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Računovodstvo Sado Puškarević
  • Školska godina: Sado Puškarević
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese