Odlomak

Планирање саобраћаја је специфичан планерски процес којим се утврђују потребни капацитети за задовољење потреба превоза у будућности на неком планерском простору. Планерски процес се углавном спроводи услед незадовољства постојећим стањем. У оквиру саобраћајне студије формира се информациона основа која треба да омогући анализу и оцену постојећег стања транспортног система. Фазе планирања саобраћаја су: прикупљање информационе основе, анализа и оцена постојећег стања, дефинисање предлога мера за побољшање транспортног система, прогноза будућих транспортних потреба, израда алтернативних решења, вредновање и избор оптималног решења и израда планских докумената.

Поступак анализе стања захтева прикупљање и обраду података које се односе на:

 • саобраћајно-географски положај подручја

 • социо-економске карактеристике

 • размештај активности

 • анализу саобраћајне мреже

 • анализу јавног градског превоза

 • анализу паркирања

 • карактеристике локалних кретањa

 • оцену постојећег стања

2. Анализа постојећег стања

2.1 Саобраћајно-географски положај и демографске карактеристике

Рашка је град смештен у југозападној Србији, између Копаоника и Голије, у долини где се Трнавска река улива у Рашку, а у наставку река Рашка у Ибар. Град Рашка је централни део општине Рашка која захвата средишни део Ибарске долине, западне делове Копаоника и источне падине Голије. Долином Ибра је на северу повезана са Западним Поморављем и Шумадијом, на југу са Косовом и Метохијом, на истоку долином Јошанице, десном притоком Ибра, са Александровачком жупом и Топлицом, и на југозападу долином реке Рашке са Црном Гором. Општина Рашка се простире на површини од 670 квадратних километара. Према последњем попису Општина Рашка има 24678 становника. Општина се састоји од 61 насеља.

Централни део општине чини градско насље Рашка са ободним насељима Супње и Мислопоље. Ова три дела садрже нешто мање од половине становништва читаве општине. 97% етничке популиције чине Срби и последњих година је приметно смањење броја становника.

Надморска висина града је 497 метара. Клима општине је умерено континентална, а хидрографска мрежа је густа јер по једном квадратном километру долази 550 метара водених токова.

Водеће гране привреде су индустрија, рударство, пољопривреда и туризам. С обзиром на брдско-планински карактер подручја ослонац пољопривредне производње су сточарство и воћарство.

Као средишни део старе средњовековне српске државе Рашке, општина Рашка поседује бројне споменике српске средњовековне културе и писмености, међу којима су најпознатији манастири Градац, Стара и Нова Павлица,, Кончул, као и многе цркве изграђене у периоду од 12. до 14. века.

Најзначајнија саобраћајница у општини је Ибарска магистрала или Државни пут 22. То је државни пут 1Б реда који се протеже до Новог Пазара. У граду постоји окретница која раздваја Државни пут 22 који води до Новог Пазара и Државни пут 31 који води до границе са Косовом и Метохијом а пре тога и до насеља Рудница где постоји искључење којим туристи углавном у зимском периоду иду на Копаоник. У летњем периоду Ибарску магистралу велики број људи користи због одласка на летовање у Црну Гору. Друмски саобраћај преовлађује у општини и граду. Од осталих видова заступљен је железнички саобраћај, али у веома малој мери.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 47 stranica
 • Планирање саобраћаја Nenad markovic
 • Školska godina: 2021
 • Seminarski radovi, Saobraćaj
 • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Saobraćajni fakultet   /

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese