Odlomak

Zahuktala industrijalizacija pored stvaranja društva obilja doprinela je ekstremnoj degradaciji životne sredine kao i ekološke ravnoteže. Trenutni nivo iscrpljivanja prirodnih rezervi i sa tim povezano, štetnog uticaja na životnu sredinu nisu u saglasnosti sa principima održivog razvoja. U mnogim oblastima, nepovoljan uticaj na životnu sredinu, zdravlje ljudi i kvalitet života ljudi je u stalnom porastu. Jedna od mogućnosti kako da se taj trend uspori je investiranje u razvoj i primenu ekološki “čistih” tehnologija. Pojava novih materijala i sve veća složenost delova, rezultirali su pojavom savremenih postupaka obrade, poznatiji kao nekonvencionalni postpci obrade.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari