Odlomak

UVOD

Embriobionta (= Cormophyta) – stablašice ili više biljke su takvi višestanični biljni organizmi kod kojih je došlo do diferencijacije tijela na osnovne vegetativne organe: korijen, stabljiku i list. Po tim se karakteristikama stablašice razlikuju od višestaničnih talofita. Međutim, u slučaju kormoidno građenih talofita, razlikuju se stablašice od njih po tome, što je kod njih, za
razliku od talofita, došlo do anatomske diferencijacije na kožno, žiljno i temeljno staničje.

O podrijetlu stablašica, u odnosu na niže biljke, mi danas nemamo direktnih i materijalnih podataka, ali možemo s mnogo vjerojatnosti pretpostaviti da su se najprimitivnije stablašice razvile od nekih algi tipa današnjih Phycobionta (Chlorophyta). Tu pretpostavku potkrepljuju mnoge važne činjenice, a među njima, u prvom redu boja tih algi. To su zelene alge i žive u vodi i u svojim stanicama imaju klorofil iste strukture kao i stablašice, koje su prema načinu života primarno kopnene biljke. Kod toga nam i izlazak iz vode daje mnogo opravdanja tvrditi da su u najpovoljnijem položaju bile baš zelene alge.

U vodenim bazenima zelene alge zauzimaju onaj dio dna koji je najbliži površini (najplića mjesta). Dublje se razvijaju smeđe alge, a još dublje crvene alge. To dubinsko slojanje mastila (zeleno – smeđe – crveno) zavisi o karakteru sunčane svjetlosti. Naime bijela sunčana svjetlost sastavljena je od spektra valne dužine od oko 400-800 nanometara. Zrake najduže valne dužine su crvene i one imaju najmanju prodornost, pa se zadržavaju ili na površini ili neposredno ispod površine. Kako je klorofil u procesu fotosinteze najaktivniji u crvenožutom
dijelu spektra, biljke koje taj dio spektra koriste su zelene. Žutozeleni dio spektra prodire dublje u vodu i da bi mogao biti iskorišten, mora zelena boja  klorofila biti prekrivena narančastocrvenim mastilom koje s osnovnom zelenom bojom daje jednu neodređenu smeđu boju kojom se odlikuju smeđe alge. U veću dubinu vode prodiru zelenomodre zrake, pa se klorofil prekriva tamnocrvenim mastilom, a takvu boju imaju crvene alge (Rhodobionta) i žive u većim dubinama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari