Odlomak

Budžetiranje je proces u kome pripremljeni planovi dobijaju svoj obavezujući formalno kvantitativni izraz u formi projektovanih računovodstvenih izvještaja. Neposredan proizvod procesa budžetiranja jeste budžet. U najopštijem smislu radi se o planskom dokumentu koji u zavisnosti od područja odgovornosti koje prekriva i uloge koje ima u budžetskom procesu ima odgovarajuću formu, strukturu i sadržinu. Drugim riječima, budžet je detaljan plan koji pokazuje kako će resursi da budu nabavljeni i korišćeni tokom određenog vremenskog intervala. Postoji budžetiranje u užem i šitrem smislu reči. Budžetiranje u užem smislu izjednačava se sa računovodstvenim planiranjem, a u širem sa računovodstvenim planiranjem i kontrolom i kao takvo ono je u nadležnosti računovodstva odgovornosti.Budžet sadrži projekcije  šta treba da se radi u izabranom budžetskom periodu i procjene fnansijskih konsekvenci takvih aktivnosti. Budžetom se konkretizuju ciljevi i ocjenjuju svi važni aspekti. Budžeti se, kako u literaturi tako i u poslovnoj praksi različito nazivaju: proftni planovi, poslovni planovi, računovodstveni (fnansijski) planovi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Sociologija -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Sociologija
  • Bosna i Hercegovina,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Filološki fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese