Odlomak

Košarka je složena i dinamična sportska igra koju karakterišu česte i brze izmjene napadačkih i obrambenih akcija. Spada pod najdinamičnije sportske igre. Od igrača zahtjeva inteligenciju, koncentraciju, snagu, snalažljivost, veliki odraz (skok), okretnost, dobro kretanje s loptom i bez nje, preciznost šutiranja te izvođenje tehničkih i taktičkih zadataka u igri. To je igra koja je primjenjiva svima (djeci, ženama, muškarcima te osobama s invaliditetom).

Iz pravila i kompleksnosti košarkaške igre proizlaze i psihološki zahtjevi košarke, koji se odnose na kognitivne aspekte, konativne i motivacijske karakteristike. Specifično, osnovni problem istraživanja relacije uspješnosti igrača u košarci i karakteristika ličnosti jesu različiti modeli za procjenu uspješnosti košarkaša (subjektivni i objektivni) te različiti parcijalni ili cjeloviti modeli za tumačenje kognitivnog, odnosno konativnog funkcionisanja. Rezultati ovih istraživanja su katkad proturječni, međutim u istraživanjima gdje se kontrolišu bitni relevantni faktori, određen broj psiholoških karakteristika pokazuje dosljedan odnos prema uspjehu u košarci. Neki od tih faktora su svakako: broj, dob i pol sportiste, vrsta sporta, vrijeme sportskog takmičenja, odabir pokazatelja uspjeha u košarci.

Polazište u određivanju psiholoških zahtjeva bitnih za uspjeh u košarci su pravila košarkaške igre, koja su kompleksna: male dimenzije igrališta, veliki broj aktivnih igrača u igri (10), mali cilj kojeg loptom treba pogoditi (koš), ograničeno vrijeme napada ekipe, te boravak igrača u reketu, dopušteno je da se tokom cijele utakmice izmjenjuju aktivni igrači, a ograničen je dopušteni broj prekršaja za pojedinca i ekipu. Sva nabrojana ograničenja iziskuju od svakog pojedinca (košarkaša) značajne kognitivne napore (ponajprije prikupljanje, dekodiranje i obradu velikog broja informacija u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, te brzu i tačnu motoričku reakciju, na temelju elaboriranih informacija). S druge strane, optimalna funkcija konativnih regulatora preduslov je za efikasno kognitivno procesiranje informacija te odabir pravilne motoričke reakcije.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Sport

Komentari