Odlomak

UVOD

Savremeno turisticko tržiste izlozeno je sve ostrijim uslovima poslovanja. Uspesnost hotelskih preduzeca u sve vecoj meri zavisi od izbora optimalne trzisne strategije. Svi hoteli bez obzira na specificnosti koje ih karakterisu mogu razvijati, u skladu sa tim, i sopstvenu strategiju nastupa na turistickom trzistu, izgradjenu na bazi segmentiranja turistickog trzista i diferenciranja turistickog proizvoda. Poslovanje u uslovima ostre konkurencije namece kao imperative konkurentske prednosti za sve hotele. Menadzment i marketing strategije usmeravaju se direktno na potrosaca-korisnika usluga, u cilju uspostavljanja poslovne performance kroz isporucenu superiornu vrednost kojom se ostvaruje satisfakcija i lojalnost potrosaca.
Izucavanje i primena menadzmenta u hotelijerstvu, predstavlja vrlo slozenu istrazivacku oblast u upravljanju, u kojoj se susrecu i preplicu razlicite, ne samo naucne, nego i prakticne discipline: ekonomija, statistika, matematika, psihologija, informatika, sociologija i druge, odnosno koja zahteva interdisciplinarni pristup. Oblast istrazivanja i prezentacije ogranicava se na osnovne probleme menadzmenta u hotelijerstvu Beograda, cije aktivnosti direktno opredeljuju rezultate poslovanja preduzeca. Sa tog aspekta, upravljanje je kritican process za hotelsku organizaciju, liderstvo je stozer upravljanja, a donosenje svih vrsta odluka je kljuc liderstva. Savremeno upravljanje hotelskim preduzecem skoncentrisano je na formulisanje celovitog razvojnog okvira i adekvatne turisticke politike, cime se uvazava i postojanje  razlicitih elemenata unutar hotelskog sistema i stvaranja njihovog skladnog odnosa sa konkretnim okruzenjem. Istrazivanja su pokazala da je neophodno izbeci uvazavanje samo trzista ili samo potencijala preduzeca i obezbediti uskladjenost izmedju postizanja konkurentske prednosti na trzistu i internih sposobnosti. Stoga se analizirala primena savremenih koncepata menadzmenta u kojima strategijsko upravljanje poziciom preduzeca(strategic posture management) ; odgovaraju uslovima i organizacijama cije se okruzenje i buducnost mogu predvideti. Trzisna pozicija hotelskog preduzeca rezultat je njegovog ukupnog sagledavanja i poznavanja svih relevantnih karakteristika turista u sklopu odabranih segmenata.
Najznacajniju ulogu u realizaciji opredeljenja prema savremenim kretanjima, pogledima i pozicioniranju hotelskih preduzeca na savremenom turistickom trzistu imaju upravljacke strukture hotelskih preduzeca. Stoga je zadatak ovog rada da sagleda kompetentnost menadzmenta hotela “Balkan” sa stanovista iznalazenja mogucnosti u cilju uspesnog vodjenja hotela, odnosno opstanka, rasta i razvoja.

Sinhronizovana i odgovorna uloga svih stejholdera koji stvaraju ili ucestvuju u stvaranju turistickog proizvoda (drzavni organi, turisticke organizacije, asocijacija ugostiteljskoturisticke privrede,lokalna zajednica-stanovnistvo, dobavljaci, kanali prodaje), predstavljaju polaznu hipotezu kojom ce se baviti ovaj rad, sa ciljem realizacije strategijskog prilagodjavanja hotela “Balkan” savremenom turistickom trzistu, odnosno njegovom sto boljem pozicioniranju na trzistu.
Cilj istrazivanja je bio da se sagleda pozicija hotela „Balkan” i njegov položaj na turističkom tržištu Beograda i ukaže na mogućnosti njegovog adekvatnijeg pozicioniranja u narednom periodu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari