Odlomak

BETONSKI RADOVI

Betonski radovi obuhvaćaju razmjerno složene tehnološke i logističke procese organizirane pri izvedbi grañevina i konstrukcija od (cement) betona u užem smislu (dalje u tekstu samo beton). Kao vrsta povezanih mineralnih gradiva u obliku umjetnog kamena uobičajeni betoni su smjese agregata od drobljene (drobljenca) i/ili sijane kamene sitneži i mineralnog hidrauličnog veziva (cementa) koji kemijski putem povezuje i stvrdnjava agregat u očvrsli beton.

Prema konzistenciji razlikuje se kruti, slabo plastični, plastični i tekući svježi betoni. Betoni krute, slabe ili niske plastične konzistencije odnosno suhi ili vlažni betoni odlikuju se visokom
početnom tlačnom čvrstoćom i malim stezanjem. Primjenjuju se pri proizvodnji betonskih elemenata i sklopova, pri izvedbi masivnih betonskih konstrukcija od uvaljanog betona te kod izvedbe betonskih kolnika. Betoni plastične konzistencije imaju najveće područje odnosno najčešću primjenu pri izvedbi raznih ab-konstrukcija. Tekući betoni se zbog velikog stezanja i mogućnosti pojave pukotina primjenjuju samo u posebnim slučajevima pri izvedbi gusto armiranih betona ili za zapunjavanje u oplati teško dostupnih dijelova betonskih konstrukcija. Proizlaze slijedeće tehnološke vrste betona –

  •  uobičajeni raznovrsni betoni raznih (ne)armiranih betonskih konstrukcija koji su kao svježi betoni kruti, slabo plastični, plastični i tekući a transportiraju se i ugrañuju na razne načine;
  • plastični do tekući pumpani betoni kod kojih se gradilišni transport svježeg betona do mjesta ugradbe izvodi guranjem kroz cijevi pomoću crpke za beton pa su veličine agregata do 32 mm s povećanim učešćem cementa i kamene sitneži (pijeska) 0/4 mm kako bi smjesa bila samopodmazujuća pri prolazu kroz cijevi,
  •  slabo plastični vakuumirani betoni kod kojih se prilikom ugradbe izvlači voda radi njihova ubrzanog zgušnjavanja čime se ujedno ubrzava njihovo stvrdnjavanje,
  •  mlazni betoni kojih se ugrañuju slobodnim nabacivanjem mlaza pod tlakom kroz cijevi preko mlaznice na podlogu koji su slabo plastični do tekući sitnozrni beton agregata do 8 (16) mm,
  •  vlažni do suhi krupnozrni valjani betoni veličine agregata do 125 (250) mm koji se ugrañuju valjanjem

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari