Odlomak

TRŽIŠNO POSLOVANJE – Kolokvijum
Marketing je koordiniran i sinhronizovan pristup celokupnom poslovanju u čijem fokusu je potrošač i zadovoljenje njegovih potreba uz ostvarenje profita.
Elementi marketing mixa (4P) – product, promotion, price, place (mesto, didstribucija)
Tržište je regulator odnosa između proizvodnje i potrošnje, odnosno između ponude i tražnje. Postoje tržišta roba i usluga, tržište kapitala i tržište radne snage.
Koncepti tržišne orijentacije kompanija tokom XX veka:
 Koncept proizvodnje – fokus je na produktivnosti rada, proizvoda, organizaciji i povećanju proizvodnje
 Koncept proizvoda – kao i prethodno
 Koncept prodaje – fokus je na tržištu, kupcima i konkurenciji
 Koncept marketinga – fokus je na potrošaču i njegovim potrebama
 Holistički marketing koncept – sinergija prakse i teorije marketing aktivnosti, ima 4 komponente:
1) Relacioni marketing – uspostavljanje i razvoj dugoročnih dobrih odnosa sa svim stejkoholderima (dobavljači, kupci, zaposleni, javnost…)
2) Interni marketing – da sva odeljenja u organizaciji prihvate principe marketinga
3) Integrisani marketing – objedinjuje sve aktivnosti marketinga
4) Društveno-odgovorni marketing – pored sopstvenih interesa, organizacija mora misliti i na ekologiju, etiku, zdravlje ljudi, razumnu potrošnju…

Proizvodnja se tokom istorije razvijala u dva pravca:
 Naturalna proizvodnja – karakteristična za prvobitnu zajednicu i feudalizam. Proizvodnja je „zatvoreni oblik“ i materijalna dobra se troše od strane samih proizvođača; veza je direktna.
 Robna proizvodnja – nastaje u kapitalističkom i socijalističkom uređenju. Ovde se dobra ne proizvode samo za sopstvene potrebe, već za druge ljude – potrošače, pa se javlja i oblik razmene. Veza između proizvodnje i potrošnje je posredna. Kategorije robne proizvodnje: roba, novac, tržište, cena.

Roba je proizvod ljudskog rada koji ima upotrebnu vrednost, namenjen je razmeni na tržištu a zauzvrat se očekuje odgovarajuća protivvrednost.

Tržišno poslovanje je poslovanje kod kojeg su osnovni elementi (proizvodnja i produktivnost) dopunjeni elementima: tržište, istraživanje potreba potrošača i proučavanje konkurencije.

Razmena – proces u kojem, prilikom pribavljanja željenog proizvoda, moramo ponuditi nešto zauzvrat (novac, robu, usluge). Za uspešno odvijanje razmene, potrebno je ispuniti sledeće uslove:
1. Postojanje najmanje dve strane
2. Svaka strana poseduje ono što predstavlja vrednost drugoj strani
3. Svaka strana je sposobna za komunikaciju i isporuku
4. Svaka srana može i da prihvati i da odbije ponudu
5. Svaka strana veruje da je poželjno da posluje sa drugom stranom

Prodajni i marketing koncept
Prodajni koncept se kreće „Iznutra prema spolja“, a cilj mu je ostvarivanje profita preko obima proizvodnje. Kreće iz fabrike
Marketing koncept se kreće „Spolja prema unutra“, kreće od tržišta, a cilj mu je ostvarivanje profita putem zadovoljenja potrošačkih potreba, što se postiže integrisanim naporima organizacije.

Marketing mix je proces kombinovanja elemenata marketinga, sa ciljem što kvalitetnijeg zadovoljenja potreba potrošača.

Najveća isporučena vrednost je najveća razlika između ukupne vrednosti i ukupnog troška za potrošače i predstavlja osnovu stvar kod odabira mesta kupovine. Pored novca, trošak predstavljaju i usluga, utrošena energija i vreme potrošača.

Satisfakcija potrošača je veoma bitna za marketing organizacije, jer će samo zadovoljan potrošač ostati veran kupac. Potrošači svoja pozitivna iskustva prenose drugima najboljim oblikom reklame „Od usta do usta“.

Društveno odgovoran marketing – pored interesa kompanije, vodi računa i o celokupnoj društvenoj zajednici, o ekologiji, etici, zdravlju ljudi, razumnoj potrošnji…

Društvena kritika marketinga – aktivnossti koje ugrožavaju potrošače:
1. Visoke cene – uslovljene velikim troškovima marketinga vezanih za distribuciju, promociju i ekonomsku propagandu
2. Obmanjivanje – vezano za lažne popuste, „kao“ veće pakovanje, preterano hvaljenje karakteristike proizvoda
3. Agresivnom prodajom – slatkorečiv pristup prodavca ili agresivno ubeđivanje kupca da kupi proizvod koji mu nije potreban.
4. Loši i nebezbednni proizvodi – proizvodi slabijeg kvaliteta, loše izrade, ali i nebezbedni za korisnike (najčešće su to električni uređaji, automobili…)
5. Planirano zastarevanje – problem kod nabavke rezervnih delova nešto starijih, ali i dalje funkcionalnih proizvoda. Najčešće u automobilskoj, tekstilnoj i industriji računara
6. Lošija usluga potrošačima sa nižim primanjima – koji žive u siromašnijim krajevima, gde se nalaze male prodavnice, sa slabijim asortimanom i kvalitetom robe, ali i sa visokim cenama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari