Odlomak

UREĐENJE ZLENIH POVRŠINA

Povijest vrtne umjetnosti

U poriječju rijeke Eufrat i Tigris javljaju se prvi vrtovi. Razvoj im je usko vezan s razvojem društva. 6000 g.p.n.e. -> Mezopotamija i Bailon – gdje su prvi poznati vrtovi (Nabukodonosor je prvi dao izgraditi krovne vrtove (to su bile terase). Poznati «SEMIRAMIDINI VRTOVI». Navodnjavalo se i to je jedno od 7 čuda starog svijeta.)

EGIPAT – također u to vrijeme razvija vrtnu umjetnost.
Osnovni element te umjenosti su:
1.    Kompozicija: pravolinijski elemet
2.    Voda: kanali za navodnjavanje duž kojih su se sadilli (vionova loza i drveće (stvaranje hlada – užitak)
3.    drveće, pergola

Stvarna uloga zelenila je hlad

Zelene vrste:
Drvenaste: smokve, datulje, jabuke
Penjačice: vinova loza

Vrtovi su okruženi zidom – intimnog karaktera (namjenjeni porodici iz pripadajuće klase).
Dokazi o vrtovima: crteži na grobnicama.

STARA GRČKA (~ 700g pr.n.e.)
Gradovi su dosta zbijeni -> malo zelenih površina i to uz             objekte i palače.

Rimsko carstvo – 100g pr.n.e. Novi početak razvoja umjetnosti. Kult obožavanja cvijeća. Prvi u povijesti počeli osim korisnih vrsta u vrtu uzgajati i ukrasne vrste.Odvajau korisne (idu u pozadinu) od ukrasnih vrtova.

Razvili su nekoliko tipova vrsta vrtova:
1.    Atrij – pravokutan vrt u sredini kuće. Iz svih soba se može izači u taj vrt. Intimnog je karaktera.
2.    Peristil – pravokutan vrt. Uokviren je sa svih strana stupovima.

Parter – je način sadnje niskog biljnog materijala koji je odozgo vidljiv kao slika, formira se od cvijeća i okruži niskom živicom. Često je prisutan u atrijima i peristilu (Park «Angolina»).

3.    Hortos – manji prostor bogatog sadržaja u sastavu zgrade, gdje se uz cvijeće uzgajalo i povrće manjeg prostora i bogatog sadržaja.

1.,2.,.3., – svi su privatni vrtovi.

Horti – prostrani parkovi s reprezentativnim zgradama, dvorcima i hramovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari