Odlomak

 

UVOD

Tema ovog seminarskog rada jeste značaj stranih direktnih investicija za ekonomski rast i evropski put BiH.
Strane direktne investicije (SDI) imaju veoma veliki značaj za privredni rast i razvoj zemalja , kako onih u razvoju, tako i onih zemalja u tranziciji. Sva prethodna iskustva pokazuju da strana ulaganja igraju značajnu ulogu u strukturnim promjenama proizvodnje, izvoza i načinu poslovanja u zemljama korisnicama ovih sredstava. Svi imaju koristi od SDI, i ulagači i zemlja u koju je uloženo, jer se podiže standard te zemlje, povećava se nivo obrazovanja, otvaraju se nova radna mjesta, uvode se nove tehnologije i poboljšava infrastruktura.

Seminarski rad se sastoji od tri dijela.U prvom dijelu ovog rada pisano je o definisanju pojma SDI i navedeno je nešto više o podjeli stranih direktnih investicija i njihovim karakteristikama. Opisani su načini stranog investiranja sa osvrtom na nekoliko uspješnih stranih ulaganja. Direktne strane investicije su pojava kada investitor koji se nalazi u jednoj zemlji (zemlja porijekla) stiče aktivu u drugoj zemlji (zemlja domaćin) sa namjerom da upravlja ovom aktivom.

U drugom dijelu ovog rada govorimo o efektima priliva SDI na privredu i njen rast, pojašnjeni su mikroekonomski i makroekonomski efekti. U potencijalnu zemlju domaćina direktne investicije donose materijalne i nematerijalne resurse: kapital, tehnologiju, menadžment, marketing, organizaciona znanja, obuka radne snage i sl., koje služe kao dobar pokretač ekonomskog razvoja.

Treći dio seminarskog rada odnosi se na Bosnu i Hercegovinu. Na osnovu poznatih podataka i finansijskih izvještaja prikazano je stanje u BiH u vezi sa SDI.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese