studenti
Mesto za uspešne studente

Privredno pravo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (4 votes cast)

POJAM, PREDMET I IZVORI PRIVREDNOG PRAVA

Skup pravnih normi koje uredjuju pravni polozaj I status privrednih subjekata, njihov odnos prema drzavi, njihove medjusobne pravne poslove koje zakljucuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca I hartija od vrednosti, predstavlja posebnu granu prava koju nazivamo poslovno ili privredno pravo.

U praksi srecemo termine privredno pravo, poslovno pravo, trgovinsko pravo I trgovacko pravo, koji u stvari oznacavaju istu granu prava u teorijskom smislu. Medjutim teoreticari stalno isticu razliku I kazu da privredno pravo obradjuje privredna drustva I sve njihove aktivnosti u izvrsavanju njihovih delatnosti, trgovinsko da obradjuje oblast uskog shvatanja koja se odnosi na trgovinu, trgovacko upucuje na oblast koja se odnosi na trgovce I njihove poslove, a poslovno se najcesce koristi I poistovecuje sa privrednim.

PREDMET PRIVREDNOG PRAVA

Na osnovu analize privrednog prava moze se zakljuciti da je njegov predmet, kao grane pozitivnog prava, uredjenje statusa I pravnog polozaja privrednih subjekata, pravnih odnosa ovih subjekata sa drzavom I njihovih medjusobnih poslovnih odnosa.

Najsire posmatrano predmet privrednog prava je proucavanje pravnih normi kojima se uredjuje pravni polozaj privrednih subjekata kao I medjusobni poslovni odnosi koji se realizuju izmedju istih.

IZVORI PRIVREDNOG PRAVA

Postoji vise izvora privrednog prava I njihova podela je izvrsena na osnovu razlicitih kriterijuma: imperativne ili dispozitivne, pisane ili nepisane, direktne ili indirektne.

U formalno pravnom smislu izvori privrednog prava su zakon, sudska I arbitrazna praksai autonomni izvori privrednog prava I pravna pravila gradjanskog prava. (pitanje za kol.)

ZAKON- najvisi, najvazniji I osnovni izvor privrednog prava I to u uzem I sirem smislu.

Yakon u uzem smislu obuhvata sve one pravne akte koji se upravo nazivaju zakonima, a to je npr. za privredna drustva, Zakon o privrednim drustvima. Znaci konkretne zakonske regulative.Zakon u sirem smislu podrazumeva podzakonske akte gde spadaju uredbe, pravilnici, odluke, resenja, naredbe, zakljucci itd.

Podzakonski akti imaju manju pravnu snagu u odnosu na zakone, ali to ne znaci da njihovo postovanje gubi na znacaju. Njihov broj se ne smanjuje, naprotiv, uvek je veci broj podzakonskih akata od zakona I to predstavlja efikasno sredstvo za mesanje drzave u kreiranje I uredjivanje privrednog ambijenta.

Privredno pravo, 4.0 out of 5 based on 4 ratings Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.