Odlomak

Sa prestankom hladnog rata i nestankom blokovskog sistema međunarodnih odnosa 1989–90. godine  situacija  se  iz  temelja  promenila:  nestao  je međunarodni ambijent u kome je KEBS nastao i vršio svoju istorijsku funkciju; proces detanta, čiji je on bio sastavni deo i aktivni činilac, realizovan je u potpunosti upravo prestankom hladnog rata i blokovske podeljenosti Evrope, a time su zapravo bili ostvareni suštinski cilj i uloga KEBS-a. U tom novom međunarodnom ambijentu sve evropske države, SAD i Kanada  orijentišu  se  na  KEBS  kao  okvir  i  načelnu  platformu  za  novo sveevropsko okupljanje u cilju konsolidacije novonastalog stanja, jačanja mira i stabilnosti, unapređenja demokratije i ljudskih prava i razvoja kooperativnih međunarodnih odnosa u Evropi. To htenje, kao zajednici imenitelj interesa unutar datih posebnosti i razlika, izraženo je u Pariskoj povelji za novu Evropu, usvojenoj na samitu u Parizu 21. novembra 1990. godine. Tom prilikom je, via facti,  u  suštini  prestao  da  postoji  helsinski KEBS i otvorena nova era sveevropskog okupljanja – najpre pod prvobitnim nazivom, a od januara 1995.godine pod nazivom Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Istorija

Više u Seminarski radovi

Više u Žurnalistika

Komentari