Odlomak

Osiguranje je institucija koja nadoknađuje štete nastale u društvu, u njegovoj privredi ili kod ljudi, usled dejstva određenog događaja, nesrećnih slučajeva, rušilačkih katastrofa i sl. Osiguranje pruža ekonomsku zaštitu osiguranicima (pravnim i fizičkim licima) od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kad nastane osigurani slučaj, odnosno kad se dogodi određeni rizik.

Institucija osiguranja predstavlja udruživanje svih koji su izloženi istoj opasnosti. Cilj udruživanja je da lakše zajednički podnesu štetu koja zadesi samo neke od njih. Osiguranje se zasniva na načelu uzajamnosti i solidarnosti.   Osiguranje se javlja u tri vida tj. ima tri dela: ekonomski, tehnički i pravni. U suštini osiguranje ima tri funkcije:

  • Zaštitna funkcija – čuvanje i zaštita imovine i to posredno i Neposredno je zaštita preventivnog karaktera i cilj je da se spreči nastanak štete, a posredna podrazumeva nadoknadu nastale štete. Ovo je osnovna funkcija osiguranja
  • Finansijska funkcija – prikupljanje novčanih sredstava i njhovo korišćenje za nadoknadu štete nastale sa jedne strane, i ulaganja u određene reprodukcione procese kroz različite bankarske mehanizme s druge
  • Socijalna funkcija – koja podrazumeva poboljšanje životnih uslova kroz lično ili imovinsko osiguranje i korišćenje finiasijskih sredstava.

Transportno osiguranje spada među najsloženije, a ujedno je jedna od najvažnijih grana delatnosti iz oblasti osiguranja. Za vreme transporta, imovina (prevozno sredstvo i roba) je u neprekidnoj opasnosti, izložena je raznim vrstama rizika od prirodnih sila, tehničkih nedostataka ili mana, pa do ljudskih grešaka koje su produkt neznanja, nemarnosti, nehata i sl. Transportno osiguranje je oblast osiguranja koju čine osiguranje prevoznih sredstava, osiguranje robe u prevozu, osiguranje od odgovornosti vozara i osiguranje drugih interesa koji se pojavljuju u transportu. Kao i sve vrste imovinskog osiguranja, transportna osiguranja imaju obeštećujući karakter, sa svim posledicama koje iz toga proizilaze:

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Komentari