Odlomak

Od samog početka poslovanja i razvoja preduzeća, načina rada i sticanja profita, bogastva i ostalih pogodnosti koje pruža dobro i uspešno poslovanje, nameće se jedno pitanje – večita dilema: da li poslovanje ima dodirnih tačaka sa moralom i moralnim delovanjem pojedinaca i grupa? To pitanje se može postaviti i kao dilema o tome da li bogatstvo neminovno podrazumeva i sumnju, nepoverenje i zavist prema njegovom poreklu, načinu sticanja i gomilanja.

Posmatranje odnosa između poslovanja i etike može se proširiti na način rada, korištenje prirodnih i ekonomskih resursa, vlasničke odnose, rukovođenje preduzećem, kvalitet rada, odnos prema zaposlenima, odnos prema lokalnoj zajednici, regiji, državi. Mnogi će konstatovati da istorijski razvoj ekonomskih odnosa ne ostavlja mnogo argumenata za tezu da je etika i poslovanje u neposrednoj vezi. Drugi će  reći da etika i način rada, pogotovo upravljanja preduzećem i njegovog organizovanja, nemaju ništa zajedničkog. Neki će možda reći da ekonomija nema nikavu obavezu niti potrebu da bude moralna, a ima i onih koji će, sa dozom cinizma dodati da ekonomija, po svojoj suštini, ne može biti etična sve i kada bi to htela i nastojala da bude.

Poslovna etika zauzima posebno mesto u oblasti primenjene etike. Kao i njene srodnice u takvim oblastima kao sto su medicina ili pravo i ona se sastoji od nimalo lake primene nekih vrlo opštih principa na neke specifične i često jedinstvene situacije i krize.

Ali za razliku od njih, poslovna etika se odnosi na oblast ljudskih poduhvata u kojoj strucnjači uglavnom nemaju profesionalni status i za čije se motive misli da nisu nimalo uzvišeni.

”Pohlepa” se često navodi kao jedini pokretač poslovnog zivota, a veći deo istorije poslovne etike u skladu sa tim ne odnosi se prema poslovanju nimalo pohvalno.

Od samog početka poslovanja i razvoja preduzeca i kompanija, sticanja profita nacina rada i poslovanja nameće se jedno pitanje: Da li poslovanje ima dodirnih tačaka sa moralom pojedinaca i grupa? Posmatranje odnosa između poslovanja i etike moze se proširiti na način rada, korišćenje ekonomskih i prirodnih resursa rukovođenje preduzecem, odnos prema zaposlenima, drzavi, religiji.

U današnje vreme, označno kao doba globalizacije, suprostavljeni stavovi o odnosu između poslovanja i etike dobijaju sve više na značaju i traze što potpuniji odgovor.

U ovom radu pokušaću da se  osvrnem na  odnos etike i morala u poslovanju i različitostima isprovocirane konflikte unutar korporacija.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Etika

Više u Seminarski radovi

Komentari