Odlomak

1.POJAM MEDJUNARODNOG PRAVA:
Autorstvo termina medjunrodno pravo – pripisuje se engleskom misliocu – DzEREMI BENTAMU
Medjunarodno javno pravo je – SISTEM PRAVNIH PRAVILA koja regulisu :
1.Osnivanje
2.Pravni polozaj i
3.Odnose – drzava, medjunarodnih organizacija i drugih subjekata medjunarodnog prava
Kao i pravni polozaj i odnose drugih jedinki od medjunarodnog interesa .
Neki pisci smatraju da se medjunarodno javno pravo deli na
1.Medjunarodno javno: Ono regulise odnose izmedju drzava, odnose izmedju drzava i medjunarodnih organizacija, unutar i izmedju medjunarodnih organizacija u njihovim odnosima kao nosilac suverenosti dakle javno pravne odnose.
2.Medjunarodno privatno pravo: za predmet regulisanja ima odnose izmedju drzava povodom odnosa pojedinaca, odnosno privatno –pravne odnose.

2.ODNOS UNUTRASNJEG I MEDJUNARODNOG PRAVA:
Razlikujemo 2 teorije :
1.DUALISTICKA TEORIJA
2.MONISTICKA TEORIJA
1.DUALISTICKA TEORIJA
Prema njoj medjunrodno pravo i unutrasnje pravo funkcionisu kao dva
ODVOJENA, RAVNOPRAVNA I NEZAVISNA PRAVNA SISTEMA, pri cemu medjunarodno pravo regulise odnose izmedju drzava a unutrasnje ili drzavno pravo propisuje okvir delovanja pravnih i fizickih lica unutar teritorije jedne drzave.Osnivac ove teorije je HANS TRIPEL. Ova koncepcija pociva na suverenitetu drzave, drzavi u odnosu na medjunarodnu zajednicu pripada primat.Organi vlasti i sudovi u okviru jedne drzave ne priznaju nikakvu suverenu vlast iznad svog samostalnom nacionalnog suvereniteta.
2.MONISTICKA TEORIJA
Za razliku od dualisticke teorije , polazi od toga da je pravni poredak JEDINSTVEN, te da su medjunarodno i unutrasnje ( tj drzavno ) pravo delovi jednog sistema .
Razlikujemo dva shvatanja u okviru monisticke teorije:
1.Unutrašnje pravo ima primat nad medjunarodnim pravom
2.Dok prema drugom shvatanju, medjunarodno pravo ima primat nad unutrasnjim pravom – ovaj stav je prihvacen u većini evropskih zemalja pa i u nasoj.
To znači da su opste prihvacena pravila medjunarodnog prava kao i potvrdjeni medjunarodni ugovori sastavni deo unutrasnjeg pravnog sistema ! – odredba tog tipa
sadrzana je u ustavima brojnih evropskih zemalja, pa i u ustavu nase zemlje !

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 33 stranica
  • Međunarodno javno pravo Prof.dr N.Avramović
  • Školska godina: Prof.dr N.Avramović
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari