Odlomak

Predmet istraživanja ovog rada biće pristup poslovima organizacije i menadžmenta u Javnom radiodifuznom preduzeću Studio B (u daljem tekstu JRDP Studio B), kao i moguća primena dveju teorija o menadžmentu na ovoj studiji slučaja. Ako menadžment definišemo kao proces upravljanja određenim poslovima u nekoj ustanovi radi efikasnog ostvarenja postavljenih ciljeva, analiziraćemo na koji način se upravlja procesima organizacije aktivnosti u slučaju JRDP Studio B. Za sticanje uvida u menadžment organizaciju, analiziraćemo trenutnu organizacionu šemu JRDP Studio B sa posebnim osvrtom na praksu ljudskih resursa, kao bitnu funkciju menadžmenta u ustanovi u kojoj su ljudi ključni faktor uspeha. Takođe, razmotrićemo korelaciju menadžmenta JRDP Studio B sa dvema teorijama o mendžmentu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari