Odlomak

 

Reč analiza potiče od grčke reči analysis, što znači rastavljanje ili raščlanjavanje neke celine na njene sastavne delove.
Svrha analize kao naučne metode je istraživanje ili ispitivanje objekta koji se analizira. Najvažnije analitičke metode su raščlanjivanje i upoređivanje, a rezultati analize se ocenjuju putem ispitivanja i prosuđivanja.
Svrha analize u ekonomiji preduzeća jeste da pripremi materijal na osnovu koga će moći da se stvori sud o stanju i poslovanju preduzeća. Analiza poslovanja proistekla je iz analize bilansa.

Mogućnost da se ostvare ciljevi analize uslovljena je raznim faktorima:
1) ličnošću koja vrši analizu
2) vremenom koje je za to raspoloživo
3) dokumentacijom koja je stavljena na raspolaganje
4) okolnostima pod kojima se vrši analiza

Analiza ima dva osnovna cilja: interni i eksterni, pa u skladu sa tim razlikujemo i dve osnovne vrste analize.
Interna analiza je ona analiza koja se vrši unutar preduzeća i vrši je vlasnik ili rukovodstvo preduzeća.
Svaka druga analiza smatra se eksternom i vrše je uglavnom poverioci, banka,revizori i dr.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 38 stranica
  • Analiza poslovanja -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Megatrend virtuelni univerzitet MTVU  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari