Odlomak

Analiza poslovanja – Tačka pokrića
Trgovina usisivačima, maloprodaja :
nabavna cena = 640 din = vt
pc = 800 din
godišnja zakupnina = 2.400 din
plata pomoćnika = 9.600 din bruto
FT = 2.400 + 9.600 = 12.000 din
marža = marža pokrića = dp … Doprinos pokrića =
= 160 din
TP = FT / dp = 12.000 / 160 = 75 komada
TP = FT / Sdp = 12.000 / 160/800 = 60.000 din
Ovde se vidi da se FR postiže u određenom vremenskom razdoblju, a ne po pojedinom
proizvodu.
Ako bi se – pc povećala na 960 din, a promet bio samo 30 usisivača godišnje, onda 320 din
( 960 – 640 ) nije FR , već samo jedna računska veličina
( 320 x 30 = 9.600 ), dok – FT = 12.000 din
Tek iznad TP svaki dinar postignut iznad vt (gt) … 640 din predstavlja FR .
Pri donošenju odluke o asortimanu proizvoda prvi kriterijum nije Sdp, već dp , jer na visinu
Sdp ne utiče samo doprinos pokrića, već i pc .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari