Odlomak

Slogan za srbiju: UPOZNAJTE SRBIJU ONAKVU KAKVA JESTE

Dva najveća svetska magnata medijskog informisanja, CNN i BBC, postavili su standarde i u reklamiranju turističkih destinacija. Sve iole značajnije turističke destinacije svakodnevno se reklamiraju na ovim TV stanicama u udarnim terminima, a manje valorizovane države pokušavaju da isfinansiraju svoje spotove u minimalnoj minutaži. Danas je prestiž reklamirati se na ovim TV stanicama, iako njihova gledanost, kako stručnjaci kažu, opada ili oscilira, ali spotovi drže svoj rejting.

Na početku svog reklamiranja Malezija i Indija su bile pretstavljane spotovima u trajanju od 1,5 do 2,5 minuta, da bi sada njihovo reklamiranje trajalo i do 10 minuta po jednom spotu. Ovo govori o uspehu reklamiranja i porastu turističke potražnje za ove destinacije. Reklamni spotovi za ove destinacije sada se baziraju na pojedinačne turističke oblasti. Ovo znači da su se ove zemlje odlučile za ekstenzivnu segmentaciju destinacija, usmeravajući svoju ponudu ka mnogim, međusobno različitim segmentima turističkog tržišta.

Malezija se trenutno reklamira sa više propagandnih spotova koji ističu široku lepezu turističkih atrakcija: kultura i tradicija, multietničnost, prirodne lepote, elitni turizam, folklor, city break,u zavisnosti od interesovanja pojedinaca. Ovo isto može se reći i za reklame Indije. Postoji čitav serijal spotova pod nazivom Incredible India. Ovi spotovi imaju istu muzičku podlogu i sadrže sve potrebne elemente kako bi ova destinacija bila prikazana u najboljem svetlu.

Poredeći spotove za Maleziju i Indiju može se reći da pomenute destinacije mogu da posluže kao zamena jedna drugoj, jer nude turistima slične povoljnosti sa aspekata njihovih primarnih prirodnih obeležja. Zbog toga je neophodno da potencijalni turisti budu upoznati i sa njihovim sekundarnim karakteristikama kao što su smeštajni kapaciteti, kulturno zabavni i rekreativni sadržaji, pristupačnost i slično.

Iz ovog se može zaključiti da su spotovi prvenstveno namenjeni turistima sa drugih kontinenata, Evropa i Amerika, jer su ove dve destinacije za ove posetioce izuzetno egzotične. Zato svaki spot sadrži veliki broj kadrova koji prikazuju hranu, začine ili orjentalne elemente (garderoba, ples, muzika). Poseban akcenat je stavljen na netaknutu prirodu , ugrožene i autohtone biljne i životinjske vrste i gostoljubivost domicilnog stanovništva.

Pristupačnost destinacije koja se posećuje se vrednuje više ekonomskom distancom izraženom kroz troškove putovanja, nego realnom geografskom udaljenošću između emitivnih područja i destinacije. Zbog ovoga avio kompanije uzimaju veliko učešće u reklamnim spotovima u okviru integralne turističke ponude kao celine.

Za razliku od gore navedenih destinacija naši susedi (Bugarska, Albanija, Makedonija, Hrvatska, Grčka, Crna Gora) pristupili su sasvim drugačijem reklamiranju svojih turističkih ponuda. Neke od ovih država nisu bile u mogućnosti da plate propagandni spot već intermeco u trajanju do 60 sekundi, u kojima su izreklamirali svoje najrazvijenije turističke centre ili određene regije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese