Odlomak

Analize finansijskih izvestaja u bankarstvu

Obaveza finansijskog izveštavanja i revizije finansijskih izveštaja
• Prema Zakonu o računovodstvu iz 2013. godine, obavezu finansijskog izveštavanja
(vođenja poslovnih knjiga, priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i
rashoda i sastavljanje, prikazivanje i dostavljanje finansijskih izveštaja imaju pravna
lica i preduzetnici.
• Kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika su:
• prosečan broj zaposlenih (zbir ukupnog broja zaposlenih po mesecima, uključujući
i one u inostranstvu, deli se sa brojem meseci u poslovnoj godini);
• godišnji poslovni prihod i
• prosečna poslovna vrednost imovine (aritmetička sredina vrednosti na početku i
na kraju izveštajnog perioda).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese