Odlomak

Poznato je da oko dve trećine interpersonalne komunikacije pripada neverbalnim signalima i porukama, a jedan od načina kojim se oni prenose je plesanje. Čovek se oduvek zabavljao igrajući, što je i bio njegov prvobitni cilj, sve do trenutka kad je igra počela više da znači, malo više da se vrednuje. To je trenutak kad se niže spona između plesača i njegovog odraza u društvu. Ples donosi radost, ali i socijalizuje, otkriva “neizrečene” besede, ali i skrivene požude, nudi različite odgovore.
Ples je igra u kojoj čovek upoznaje i izražava sebe kroz pokret. Sa jedne strane, ples je prostorna, vizuelna umetnost, ali za razliku od slikarstva i vajarstva, koji su nepokretni, ples je kompozicija u pokretu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari