Odlomak

Softver možemo definsati kao sveobuhvatni zbir informatičkih procesa,programa, pravila, dokumentacije i datoteka medjusobno povezanih,zajedno cineci dio operacija jednog informatičkog sistema.
Shodno funkcijama koje izvršava, softveri se mogu podijeliti na dvije grupe :
a) Sistemski softver
b) Aplikativni softver

Aplikativni programi jesu programi koji korisniku pruzaju mogucnost da njihovom upotrebom obradjuju i rešavaju različite problem na racunaru. Ovim receno, oni obuhvataju većinu programa koje upotrebljavaju
korisnici računara,takodje se nazivaju i korisnički softver.
Programe ovog tipa,izuzev sertifikovanih proizvođača računara i specijalizovanih softverskih firmi mogu pisati I sami korisnici.

1.Aplikativni softver

Aplikativni softver odnosno korisnički program se sastoji od zbira programa koji upravljaju računarskim sistemom kako bi se izvršile odredjene naredbe I konkretne aktivnosti obrade podataka za potrebe korisnika.Ovi skupovi programa su upereni na raznovrsni spektar poslovanja,te se razlikuju po njihovoj primjeni,njih prilagodjavaju korisnici svojim potrebama,takodje iste mogu naci komercijalno,jer na trzistu postoji vec niz gotovih programa,siroke primjene.Aplikativni softver korisnik može kupiti
na tržištu kao gotov, takodje,moze se koristiti adekvatnim softverom u javnom vlasništvu, a može I naručiti izradu softvera za licnu primjenu, ili ga izraditi po vlastitoj želji.
U kategoriju aplikativnih softvera spadaju:
a) Aplikativni programi opšte primjene (programi za obradu teksta/tekst-procesori, alati I programi za tabelarno racunanje,graficki programi)
b) Poslovni aplikativni programi (programi za knjigovodstvo,za upravljanje I obradu finansijskih podataka, marketing softveri, softveri za proizvodnju)
c) Naučni aplikativni programi (programi za naučne analize,programi za inžinjerski dizajn)
d) Ostali aplikativni programi (kao sto su obrazovni softver, igrice, muzika i umjetnost)
U aplikativne programe spadaju programi za:
· obradjivanje teksta,
· rad sa tabelama ,
· crtanje.

Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Privredno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari