Odlomak

Банка се може дефинисати као самостална финансијска организација, која је основана као дионичарско друштво, а за темељну функцију има примање депозита и давања кредита својим клијентима. Банкарство представља пословање које обухвата држање депозита и позајмљивање новца. Да би данашње банке одржале успјешност пословања и конкурентност, морају прихватати нове технике и технологије рада, прилагођавати се новом окружењу и ширити понуду својих производа.

Историја банке као интерни фактор мисије говори да ће банка уколико је у прошлости имала успјешне резултате, те резултате ће уградити у стратешку оријетацију.Ако су неки резултати из прошлости били лоши,банка ће их искључити из мисије.Култура банке подразумјева јединствен начин одвијања њене активности како у погледу организацијских норми и процедура, тако и критерија код запошљавања, облика пословања са комитентима идр.

У оквиру визије банке, менаџмент банке треба да одлучи: да ли жели да прошири географско подручје дјеловања банке, колико да повећа биланс банке, колики степен диверзификације својих производа да понуди финансијском тржишту и комитентима идр.Између осталог банка треба да одлучи да ли да у наредном периоду буде вуше усмјерена на привреду становништа.

Пословна политика банке предстваља скуп начела , метода и процедуар, како би се остварили одређени задаци и циљеви пословања банке у одређеном временском периоду.Зависно од дужине временског периода у којем банка намјерава да оствари одређени циљ, она се одлучује на подузимање краткорочних и дугорочних мјера пословне политике.

Сврха пословне политике банке јесте да она допринесе остварењу циљева пословања банке. Зато се она не може идентифицирати са циљевима.Може се дефинисати у смислу да се политике односе на континуиране одлуке које се примјенљују на све ситуације које се постављају у банкарском пословању.Политиком се прецизирају основна начела и критерији који омогућавају да се за остварење циљева увијек користимо најпогоднијим инструментима.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Komentari